Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - VU R.M

Skapad 2019-10-16 10:56 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Verklighetsuppfattning
Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

Innehåll

   Konkretisering

Undervisningen ska lära dig att:

Skogen-Utflykt  - Använda sig av kunskaper om naturen kring växter och djur, deras namn. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter. Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Dagens schema  - Eleven får en helhetsbild över skoldagen, ordna händelser, upplevelser i tid och rum och se sambandet mellan bilder och det som genomförs under dagen.

Fotokalender - Eleven ser vad som hänt under skoldagen och återkopplar, ser ett samband, kommunicerar kring bild/film och händelse. Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Transporterar sig i sitt närområde Uppleva olika miljöer och lokaler - Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför. Avstånd, riktning, riktmärken och kännetecken och hur de används vid förflyttning. 

Enskilt arbete - Eleven får undervisning i olika begreppsformer som lika/olika, stor/liten, varm/kall, musik/instrument spela hårt/mjukt

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att: 

Skogen-Utflykt - Delta med vuxenstöd att åka en gång i veckan till Lingenässkogen. Samtala kring växter och djur, deras namn. Uppmärksamma återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper där vi denna termin arbetar med hösten. Förstärka genom olika sinnen upplevelser av ljud, ljus, temperatur, smak och doft. Konkret genom handpåläggning göras delaktig i olika strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.

Dagens schema - Eleven får en helhetsbild över skoldagen genom att delta med stöd prata om vilka huvudaktiviteter som ska hända denna dag och koppla bild/film till aktivitet genom samtal.  

Fotokalender - Eleven deltar i att med stöd av personal se vad som hänt under skoldagen och återkoppla, ser ett samband, kommunicerar kring bild/film och händelse. Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet lyfts. 

Transporterar sig i sitt närområde och utanför. Uppleva olika miljöer och lokaler - Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför. Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning. Vi går och cyklar för att röra oss runt i Näsby närområde. 

Enskilt arbete - Eleven får enskild undervisning eller att Arbeta 1-1 som vi också kallar det. Repetition i lärandet kring ämnesområdet verklighetsuppfattning genom att läsa fakta, arbeta vid datorn, se filmer och kommunicera under pågående moment. Undervisar i olika begreppsformer som antalsuppfattning, lika/olika, stor/liten, under/över varm/kall ex. vid bakning.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Risker i närmiljön, till exempel trafik.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: