👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 3

Skapad 2019-10-16 11:19 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Genrepedagogisk undervisning enligt cirkelmodellen

Innehåll

Vi kommer att arbeta med olika texttyper under årskurs 3.

Vi kommer att arbeta med: 

Olika texttyper som berättande text, faktatext och instruerande text. 

Läsa olika texttyper

Skriva olika texttyper

Presentera olika texttyper muntligt

Skriva tillsammans i grupp samt enskilt

Högläsning av olika texttyper

Individuell läsning av olika texttyper

Titta på film, exempelvis faktafilmer eller sagor

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

läsa texter av olika typer ex. berättande text, faktatext och instruerande text (ex recept)

skriva texter av olika typer 

bedöma sina egna och andras texter utifrån matriser 

jämföra olika texttyper och se likheter och skillnader

stava vanligt förekommande ord 

använda stor bokstav, punkt och tydliga mellanrum.

skriva läsligt för andra 

göra en muntlig presentation av en egenproducerad text 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3