👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-10-16 11:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F – 3
Du ska arbeta med de mänskliga rättigheterna utifrån FN:s barnkonvention. Under arbetsområdet kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organisationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.

Innehåll

                    

Mål för elev

Du ska förstå vad de mänskliga rättigheterna innebär och vad som sker om de saknas.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom några väsentliga mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och de globala målen. 

Genomförande

 •  gemensamma genomgångar
 •  film
 •  diskussionsövningar
 •  enskild reflektionsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3