👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Walk the line HT-19

Skapad 2019-10-16 12:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Skriftlig och muntlig uppgift
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Walk the line 8B

 

After watching the movie you have two assignments to work with:

1.  Choose a scene from the movie and explain briefly what’s happening in the scene. It should be a scene that made some impression on you. Explain why you have chosen that scene and how it made you feel. Think about which scene you would like to write about, so that you are prepared on Tuesday, October 22nd. You will write about your scene during our English class between 10 a.m. and 11 a.m.

 

2.  You’re going to make an oral presentation in class or a small group about something related to music. Your presentation ought to be somewhere between 2-5 minutes. You will have time to prepare a Google presentation after the written assignment. You’re going to present your work during week 47, so you have to be done by then.

 

If you get stuck or need help, don’t hesitate to e-mail me or talk to me during or after class. If you were absent and haven’t seen the film, talk to me and we’ll arrange another time for you to see it. You can also watch it on Netflix. My e-mail is manuela.gustavsson@helsingborg.se

 

Good luck everyone! J

Matriser

En
Engelska: Skriftlig framställning

(F)
E
C
A
SKRIVA
Flyt i texten
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uppfyller texten syftet med uppgiften
Eleven kan i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och med viss mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.

En
Muntlig presentation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helher
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Omformuleraingar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera