👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crimes and Criminals

Skapad 2019-10-16 13:03 i Västra skolan Falun
Grundskola F
Under temat Crimes and Criminals kommer ni att arbeta med texter i Good Stuff C/Tough Stuff C. Vi kommer att lära oss ord och prata om olika kriminella handlingar. Avslutningsvis kommer ni indelas i grupper där ni ska redovisa ett egenvalt område inom temat "Crimes and Criminals in English Speaking Countries".

Innehåll

Syfte

 I detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att:

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter.
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
  • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll och arbetssätt

 Detta kommer vi att arbeta med:

  • talat språk i form av berättelser, nyheter och korta filmer från internet.
  • ordförråd inom temat
  • muntligt och skriftligt berätta om ett brott eller en brottsling i ett engelskspråkigt land
  • grammatik (oregelbunden plural, genitiv och adjektiv)

Vi kommer att ha genomgångar, titta på korta filmer i helklass, individuellt arbete med läsning och skrivning samt arbeta i par/liten grupp med muntliga uppgifter och jämförelser.

Bedömning

Jag kommer efter detta arbetsområde främst att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.