👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1a1

Skapad 2019-10-16 13:04 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Naturkunskap
Nk 1a1 Komvux flen: Planeringar Lång: https://docs.google.com/document/d/1l7K4NhpZCl0DLQx6xPzRzAe7Qv5UstHpoDA3aWUiioU/edit?usp=sharing Kapitel 1 Ditt förhållande till vetenskap 2 veckor Klar 26aug Kapitel 2 Livets mångfald 1 vecka Klar 2 sep Kapitel 3 I atomernas värld 0,5 vecka Klar 5 sep Kapitel 4 Ekologi 2 veckor Klar 19 sep Kapitel 5 Människan och miljön (37% av kursen) Del 1 (2 veckor) Klar 3 okt Del 2 (2 veckor) Klar 17 okt Kapitel 6 Det händer i kroppen 1 vecka Klar 24 okt

Uppgifter

 • Nk 1a1 kap 1 upg 2 Nobelpris

 • Nk 1a1 Kap 1 upg 4 Hemundersökning

 • Nk 1a1 Kap 1 upg 5 Källkritik

 • Nk 1a1 Kap 2 upg 4 Blommor och Linne

 • Nk 1a1 kap 2 upg 6 Lista med organismer

 • Nk 1a1 Kap 2 upg 7 Är alla arter värda att bevara?

 • Nk 1a1 Kap 3 upg 2 Laborationsrapport från skollaboration

 • Nk 1a1 kap 3 upg 3 Vattnets kretslopp

 • Nk 1a1 kap 3 upg 5 Kolets kretslopp

 • Nk 1a1 kap 4 upg 3 Näringsväv på nätet

 • Nk 1a1 Kap 4 upg 4 Näringskedja och näringsväv

 • Nk 1a1 Kap 4 upg 5 Energi och materia

 • Nk 1a1 Kap 4 upg 7 Invasiva arter och källkritik

 • Nk 1a1 kap 4 upg 9 Serie på nätet

 • Nk 1a1 Kap 5 upg 2 Energikort

 • Nk 1a1 Kap 5 upg 13 Prov med en fråga

 • Nk 1a1 Kap 5 upg 13 Energislag

 • Nk 1a1 Kap 5 upg 14 Inlämningsuppgifter

 • Nak 1a1 kap 5 upg 18 Ekologiska fotavtryck

 • Nk 1a1 kap 5 upg 19 Ekosystemstjänster

 • Nk 1a1 kap 6 upg 4 Sex på kartan

 • Nk 1a1 Kap 6 upg 5 Preventivmedel

Matriser

Nak
Laborationer i Nk 1

Inledning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Rapporten är ibland svår att följa men går att förstå.
Rapporten är till stor del lätt att följa och förstå.
Rapporten har en tydlig röd tråd vilket gör den lätt att följa och förstå.
Titel
Titel saknas eller är inte rele- vant för laborationen.
Rapporten har en relevant titel.
Rapporten har en relevant och träffsäker titel.
Inledning / Syfte
Inledningen är otydlig men det går att utläsa vad syftet med laborationen är
Inledningen ger en kort beskrivning av syftet med laborationen.
Inledningen ger en kort och tydlig beskrivning av syftet med laborationen.
Hypotes
En hypotes presenteras
En relevant hypotes presenteras

Materiel och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metodbeskrivning
Metoden är till viss del förklarad, men vissa delar är obegripliga eller saknas.
Metoden är stegvis förklarad, men något steg i utförandet saknas
Metoden är stegvis förklarad, och alla steg i utförandet finns med.
Materiel
Materiellistan är inte fullstän- digt redovisad.
All materiel är listad.

Resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resultat i rapporten
Resultatdelen ger inte en tydlig bild av resultaten från under- sökningen, men den går att tyda och förstå.
Resultatdelen ger till stor del en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Resultaten presenteras i logisk följd.
Resultatdelen ger en tydlig bild av resultaten från undersök- ningen. Resultaten presenteras i logisk följd.

Diskussion och sammanfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och rimlighet
I diskussionen presenteras översiktligt resonemang om resultatet och dess rimlighet. Valda metoder värderas i korthet
I diskussionen presenteras utförliga resonemang om resultatet och dess rimlighet. Valda metoder värderas.
I diskussionen presenteras utförligt och nyanserat resonemang om resultatet och dess rimlighet. Valda metoder värderas och förbättringar föreslås (om möjligt).
Koppling diskussion och hypotes
Diskussionen återkopplar till viss del till syfte och hypotes.
Diskussionen återkopplar till stor del till syfte och hypotes.
Diskussionen återkopplar tyd- ligt till syfte och hypotes.

Språket i rapporten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Språket i rapporten är mes- tadels korrekt och till viss del anpassat till syfte och samman- hang.
Språket i rapporten är korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.
Språket i rapporten är korrekt och anpassat till syfte och sam- manhang.

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källhänvisningar
Hänvisningar till eventuella referenser finns i regel inte angivna i rapporten.
Hänvisningar till eventuella referenser finns oftast angivna i rapporten.
Hänvisningar till eventuella referenser finns angivna i rap- porten.