👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alsike skola, Handbok för Superhjältar, Åk 1, 19/20

Skapad 2019-10-16 13:05 i Alsike skola Knivsta
Värdegrundstema om superhjältar utifrån boken "Handbok för superhjältar".
Grundskola 1 Svenska Bild Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Utifrån boken "Handbok för Superhjältar" av Elias Våhlund och Agnes Våhlund kommer vi att arbeta med värdegrunden samt läsförståelse. Det blir högläsning, samtal och konkreta övningar. Vi arbetar ämnesövergripande och boken blir en del av vårt pågående arbete med värdegrunden.

Innehåll

Mål för eleven:

Genom detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla dina förmågor att: 

 • lyssna aktivt till högläsning och reflektera kring det du hör
 • delta i samtal
 • använda och skriva nya ord och begrepp
 • vara kreativ med olika material

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • lyssna på boken "Handbok för superhjältar"
 • samtala och reflektera kring bokens innehåll utifrån olika frågeställningar
 • ta ställning i olika värdegrundsfrågor
 • arbeta med ord och begrepp
 • designa en superhjältemask
 • skapa din egen superhjälte
 • skriva om superhjältens egenskaper samt presentera för klasskompisar
 • prata om olika yrken och samhällsfunktioner i närområdet

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och visa att du följer med i bokens handling
 • delta i de olika aktiviteterna

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv Sh Bl SvA
Superhjältar

Påväg att uppnå målet
Har uppnått målet
Jag har lyssnat till högläsning och deltagit i diskussioner om handlingen.
Jag har tillverkat en superhjälte och mask med hjälp av olika material.
Jag har skrivit vad min superhjälte heter och vilka egenskaper den har.
Jag har skrivit en enkel berättelse med stor bokstav och punkt.