👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Enegatan Stormaktstiden år 6

Skapad 2019-10-16 13:39 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

I det här arbetet kommer du få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1718. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folket levde.

Innehåll

Syfte och övergripande mål

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • en spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades som lever kvar fortfarande
 • intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII
 • varför många personer flyttade till Sverige under denna period
 • vilka olika länder som var svenska under den här perioden
 • hur kvinnor, män och barn levde under denna period
 • viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna
 • Sveriges gränser under den här tiden
 • häxprocesserna i Sverige

Så här ska vi arbeta

Du kommer att läsa berättelser, se på film för att få en bild över hur det var att leva i Sverige under 1600-talet.

Vi gör jämförelser mellan livsvillkoren för de olika samhällsgrupperna såsom adel, präster borgare och bönder och
hur det var att vara man, kvinna och barn under denna tid.

Du kommer att få läsa om perioden och arbeta med uppgifter i arbetsboken.

 

Bedömning

Vi kommer att avsluta denna perioden med ett prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris för Stormaktstiden år 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Ha kunskaper om viktiga personer eller händelser under stormaktstiden
Träna vidare på Sveriges regenter eller händelser, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna eller händelserna.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods händelser, kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av de viktigaste händelserna/ regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Var inte rädd för nya ord och begrepp och för att använda dem, fråga eller slå upp om du är osäker!
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Det är viktigt att du förstår det du har läst så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna. Fråga om du är osäker!
Du har en grundläggande förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en god förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.
Muntlig presentation
Muntligt redogöra/ presentera anpassat för årskursen
Läser innantill ur skriven text.
Kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur med viss anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur med god anpassning till syfte och mottagare.