👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt omkring oss - Träd och svamp åk 1

Skapad 2019-10-16 13:41 i Lunnaskolan Härryda
Ämnesövergripande tema kring däggdjur i vår närmiljö.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags att studera naturen nära dig lite närmare! Vad är ett träd? Vad är en svamp? Vad finns det för träd och svamp nära där du bor? Vi ska ta reda på hur några av våra vanligaste löv- och barrträd lever och ser ut. Dessutom kommer du att få lära dig om våra vanligaste svampar. Vad är en matsvamp? Vilka är giftiga?

Innehåll

Lunnaskolan Årskurs 1 Tidsperiod v. 45-50

Arbetsområde

 • Svenska träd och svampar

Mål och riktlinjer

Syfte

se www.skolverket.se 

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Efter temat ska du: 

 • känna till några träd i närmiljön (björk, ek, gran och tall)
 • känna till begreppen kring trädets olika delar (rot, stam, bark, gren, kvist, knopp, löv, barr, klorofyll, sav, kåda, frö/frukt)
 • känna till några svampar i närmiljön (kantarell, röd flugsvamp, trattkantarell, Karl-Johan, champinjon)
 • Känna till begreppen kring svampens olika delar (mycel, strumpa, fot, hatt, spor, skivor, ring)
 • känna till hur trädet ser ut i olika årstider
 • känna till hur en fotosyntes kan se ut för ett träd och en svamp. 

 

Under temat skall du:

 • delta aktivt
 • genomföra och avsluta dina uppgifter

Arbetssätt

Under temat ska vi: 

 • gå ut i naturen för observationer/fältstudier
 • läsa fakta om träd och svampar
 • skriva fakta om träd och svampar
 • lära oss hur man känner igen träd och svampar
 • arbeta med bilduppgifter
 • se faktafilmer om träd
 • Söka och samla fakta 
 • använda skrivstöd (tankekarta)
 • sång och musik

Utvärdering/reflektion

 • Presentera ett träd med hjälp av tankekarta

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Naturen runt omkring oss - Träd och svamp åk 1

Jag känner till

Klar
några lövträd och barrträd
björk, ek, gran och tall
trädets olika delar
rot, stam, bark, gren, kvist, knopp, löv, barr, klorofyll, sav, kåda, frö/frukt
några svampar
kantarell, röd flugsvamp, trattkantarell, Karl-Johan, champinjon
svampens olika delar
mycel, strumpa, fot, hatt, spor, skivor, ring
hur träden ser ut i olika årstider
Vad händer med trädet i de 4 olika årstiderna
fotosyntes
hos träd och svamp