👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-10-16 13:46 i Ängsnässkolan Huddinge
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsförståelse tränar ni många gånger utan att ni tänker på det. Ni läser skönlitteratur, faktatexter både enskilt och gemensamt, ni läser instruktioner av olika slag. Men ibland jobbar ni speciellt med läsförståelse av olika slags texter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?


Hur ska vi lära oss detta?

Ni lär er detta hela tiden. Men just denna planering är för läsförståelseboken. Där läser ni en text och svarar sen skriftligt på frågor av varierande svårighetsgrad. Oftast gör ni detta individuellt men ibland bearbetar vi texterna i mindre grupper eller i helklass. 

Vad som kommer att bedömas:

Det bedöms dels hur du hittar tydlig information i texten, dels att du kan tolka och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

Det bedöms också hur du formulerar dina svar och hur tydliga de är att förstå.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan läsa en text och hitta fakta, dels rakt ur texten men också genom att tolka ledtrådar och information.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 5

A/ mer än godtagbara
C/ godtagbara
E/ uppfyller
Ej ännu nått kunskapskraven
LÄSA
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt...
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
...med god koppling till sammanhang...
...med relativt god koppling till sammanhang...
...med viss koppling till sammanhang...
...visar du mycket god läsförståelse.
...visar du god läsförståelse.
...visar du mycket grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
...samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
TALA
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Sv
Berättande text

JAG

Skriver text
 • Sv  E 6
följer instruktionerna, skriver begripligt, med beskrivningar, styckeindelningar och börjar meningarna på olika sätt
Skrivregler
 • Sv  E 6
använder flera olika skiljetecken på rätt sätt, få stavfel och språkfel
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 6
beskriver på olika sätt hur känslan visar sig Textens handling är intresseväckande
Modaliteter
förtydligar textens innehåll med hjälp av bilder och andra estetiska uttryck.