👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning Romeo &Julia och Herr Arnes penningar

Skapad 2019-10-16 14:02 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Diskutera böckerna Romeo och Julia och Herr Arnes penningar utifrån diskussionsfrågorna.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Nu har ni läst klart boken Romeo och Julia och den andra klassen har läst klart sin bok Herr Arnes penningar. Ni ska nu få mötas i tvärgrupper för att diskutera dessa två böcker.

Innehåll

Diskussionsuppgift bokläsning

 

·        Sammanfatta historien kort så att de andra förstår vad boken handlar om.

·        Berätta om huvudpersonerna

·        Berätta om var och under vilken tid berättelsen utspelar sig

·        Diskutera följande frågor:

 

Vem är berättaren i boken (berättarperspektiv)?

Jämför temat/teman i böckerna? Vad har böckerna gemensamt och vad skiljer dem åt?

Båda böckerna är så kallade klassiker (böcker som läses igen och igen över olika tider). Vad är det som gör böckerna klassiska, tror du?

Hur skildras kvinnan respektive mannen i boken? Gör en reflektion kring detta (jämställdhet).

I vilken eller vilka sociala miljöer utspelar sig handlingarna?

Var och i vilken tid utspelar sig handlingen?

Kan ni identifiera er med någon eller några av karaktärerna?

 

Bildresultat för Romeo och Julia

Bildresultat för herr arnes penningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9