👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superheroes

Skapad 2019-10-16 14:04 i Bruksskolan Tierp
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

 Syfte  

Med Superheroes tränar du på att:  

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,  

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,  

• använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Metod  

Vi kommer att läsa texter på temat Superheroes bl.a. i Happy - textbook. Genom att vi läser dessa texter tränar du på att förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. I samband med läsningen av dessa texter kommer vi att repetera vanligt förekommande oregelbundna verb. 

 

Arbetsuppgifter  

Vi kommer att ta reda på fakta om olika "Superheroes/superheroins" och här skall du skapa minst en faktatext om någon superhero. På detta vis tränar du förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift. Du väljer själv vem du ska skriva om, när din text är färdig vill jag att du renskriver den på datorn och delar den med mig. Bra länkar hittar du i instruktionerna till uppgiften. 

 

Vi kommer att göra olika övningar med temat "Superheroes" bland annat "Create your own superhero" och "My day as a Superhero" där du får formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  

Uppgifter

  • Research about a superhero/superheroine

  • Writing exercise ”My day as a superhero/superheroine”