👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens egna bok

Skapad 2019-10-16 14:20 i Gemensamt förskola - Varberg Varberg
Förskola
Barnen har med hjälp av en IPad och en app kallad Book Creator skapt en egen bok.

Innehåll

Med hjälp av appen Book  Creator skall barnen tillsammans skapa en egen bok. De får själva välja vad boken skall handla om, vilka bilder som skall vara med och vad som händer på varje bild. Genom fantasi och gemensamma erfarenheter så tar barnen med oss ut på ett unikt äventyr ur deras synvinkel.

Barnen får själva bestämma vilket gener som boken skall ha. Efter att detta har bestämts så skall de sedan bestämma vad det skall vara för bild på framsidan. Beroende på vad boken handlar om så väljs det en passande bild. Genom att alla barnen skall vara delaktiga så får varje barn bestämma minst en bild var och vad som skall hända på just den sidan. För att det skall finns en röd tråd genom hela berättelsen så finns en pedagog med hela tiden för att skriva och hålla fokus på aktiviteten. Beroende på vad boken handlar om så utvecklas aktiviteten utifrån barnens egna intressen och erfarenheter. 


Aktivitetens avslutas med att vi läser upp boken i gruppen och går igenom om det finns något som barnen saknar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18