Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8E kap 2 Geometri

Skapad 2019-10-16 14:38 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss mer om bl.a omkrets och area av cirkel, volym och begränsningsytans area av cirkel.

Innehåll

 SYFTE

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för

 

CENTRALT INNEHÅLL

Geometri

·       Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·       Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

·       Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

·       Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Problemlösning

·       Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

BEDÖMNING

Förmågor

E

C

A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/begrepp

Du har grundläggande kunskaper om geometri

Du har goda kunskaper om geometri

Du har mycket goda kunskaper geometri

Metod/redo-visning

 

Dina metoder/ redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välut-vecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/Analys/ Kommunikation

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

 

UNDERVISNING          

För att nå målen skall du

träna/göra följande

·       beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor

·       beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder

·       beräkna volym av spetsiga kroppar och klot

·       omvandla enheter för sträcka, area och volym

·       använda kalkylblad och rita med kod

 

Begrepp i grundkursen

·     dimension

·     längd

·     sträcka

·     volym

·     yta

·     area

·     kropp 

·   meter

 

 

 

 • kvadratmeter
 • kubikmeter
 • omkrets
 • cirkel
 • diameter
 • radie
 • hektar
 • cirkelbåge

 

 

 

 • cirkelsektor
 • basyta
 • cylinder
 • mantelyta
 • begränsningsyta
 • kon
 • pyramid
 • klot

 

 

  

Fördjupning. Du får lära dig

·       mer om omkrets

·       mer om area och areaenheter

·       befolkningstäthet

·       mer om klotets volym och begränsningsytans area

 

Begrepp i fördjupning

·     kvadratkilometer

·     befolkningstäthet

·     förhållande

 

 

 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar

·       enskilt arbete

·       diskussioner i grupp

 

Preliminär lektionsplanering

 

Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

42

 

Start:    sid 54, 55

Dimensioner

Längd och längdenheter

Blå:       (1 – 4 grön), 1 – 8

Grön:   1 – 11

 

 

Cirkelns omkrets

Blå:       9 – 13

Grön:   12 – 21

 

Area och areaenheter

Area av stora områden

Blå:       14 – 17

Grön:   22 – 28, 29 – 35

43

 

Aktivitet

Cirkelns area

Blå:      18 – 22

Grön:   36 – 44

 

Cirkelbåge och cirkelsektor

Blå:       Lösblad

Grön:   45 – 46

Gör klart!

44

 

Höstlov

 

Höstlov

Höstlov

45

 

Aktivitet

Volym och volymenheter

Rätblockets volym

Cylinderns volym

Blå:      23 – 26, 27 – 30

Grön:   47 – 53, 54 – 56

 

Cylinderns volym

Blå:       31 – 34

Grön:   57 – 61, 91 - 97

Gör klart!

46

 

Pyramid och kon

Klot

Blå:       35 – 38, 39 – 42

Grön:   62 – 65, 66 – 69

 

Diagnos 2 sid 74 – 75

Repetition

Repetition/fördjupning

47

 

Repetition/fördjupning

 

Prov kap 2 del 1

Repetition/fördjupning

48

 

Repetition/fördjupning

 

Prov kap 2 del 2

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: