👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Möss och människor" Ett tema om drömmar och ensamhet

Skapad 2019-10-16 14:59 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
För att lära oss mer om livet, människors olika livsvillkor och hur det kan gestaltas i litteraturen läser vi ”Möss och människor”. Vi kommer arbeta med nobelpristagaren Steinbecks kortroman under drygt fem veckor. Hur skildrar nobelpristagaren människors drömmar, kamp och livsvillkor? Varför handlar romanens karaktärer som de gör? Handlar de rätt eller fel? Boken är skriven och utspelar sig på 30-talet – hur märks det? Hur berättar en nobelpristagare sin historia och vad kan vi lära oss av hans sätt att skriva?

Innehåll

 

Lgr11, svenskämnets syfte

Eleverna ska:

  • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

  • ges kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

  • möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

  • ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Lärandemål - genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

· läsa och på olika sätt analysera romanen och sakprosatexter om författaren och tiden.

· muntligt och skriftligt kommunicera kring det vi läser.

· diskutera, reflektera och dra slutsatser kring romanens innehåll, teman, budskap och

komposition

- anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

Undervisning - vi kommer arbeta på olika sätt:

· högläsning och individuell läsning

· lässamtal och diskussion i klass och i mindre grupper

· läslogg

- skriftlig slutuppgift: resonerande text

 

Bedömning - det som bedöms är HUR du:

· läser, sammanfattar och gör textkopplingar (inom texten, exempelvis orsaker, mellan

texten och dig och mellan texten och tiden)

· tolkar och för resonemang kring teman och budskap i boken

· drar slutsatser mellan boken och den tid och det sammanhang som den tillkom i

 

Underlag för bedömning är:

· ditt deltagande i samtal

· dina läsloggar

 

· din resonerande text

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Skrivuppgift

Matriser

Sv SvA
Matris till "möss och människor"

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.