Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungaskogen Utflykt

Skapad 2019-10-16 15:04 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Vi har valt att arbeta med materialet Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt eftersom att barnen visat stort intresse från tidigare arbete. Boken kommer att beröra många olika områden bl.a. naturvetenskap, etiska frågor på barnens nivå

Under uppstarten har vi sett ett begynnande intresse för skriftspråket.

 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet är uppnåt

- när vi ser att barnen kan resonera och visa förståelse för etiska dilemman och livsfrågor på deras nivå     t ex vem får vara med, hur kan det kännas för en kompis när hen inte får komma på ett kalas. 

- när barnen använder skriftspråket för att förmedla något tex genom att skriva namn 

- när barnen kan kommunicera tankar och känslor genom olika uttrycks former. 

- när barnen kan uppmärksamma människans påverkan på naturen t ex nedskräpning eller kompostering.

- när barnen visar en förståelse för att de kan på verka sin situation t ex röstning eller välja aktivitet. När barnen visar förståelse för ”regler” i tex spel och lekar eller egna överenskommelser. 

 

3. Tematiskt arbetssätt

 Vi kommer utgå från boken Snick och Snack, Vännerna i Kungaskogen går på utflykt.

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Observationer, dokumentation och reflektion. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: