Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2019-10-16 15:24 i Kyrkskolan Flen
Arbete med sagor. Vi tränar oss på att lyssna, att återberätta och att bearbeta sagor av olika slag.
Grundskola 1 – 2 Svenska
I sagans värld kan mycket hända. Vi lyssnar, lär oss, skriver och ritar i sagornas värld. Vi kommer lyssna på sagor, träna på att återberätta sagor, beskriva sagofigurer samt att skriva sagor med tydlig inledning, mitt och avslut. Vi avslutar temat genom att filmatisera sagorna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Lyssna
 • Återberätta
 • Rita bilder till sagan
 • Samtala om innehållet i sagan
 • Ställa frågor om innehållet i sagan
 • Se likheter och skillnader mellan olika sagor 
 • Relatera till egna erfarenheter
 • Lära dig om sagans/berättelsens struktur

 Du kommer att få möjlighet att utvecklas som läsare, lyssnare, tänkare och samtalare

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå och kunna återberätta enklare sagor så att innehållet framgår.
 • ha förståelse för hur en saga kan vara uppbyggd (början, mitten, slut).
 • lyssna på dina klasskamrater och våga tala inför en grupp.
 • skriva eller berätta saga med tydlig början, mitt och avslut. 

Genom att:

 • se om du är delaktig i samtalen runt sagorna
 • se om du ställer frågor om innehållet och kan bearbeta sagorna i grupp
 • uppmärksamma om du lyssnar och talar i gruppen vid skapande av sagor och film
 • lyssna, samt läsa din saga. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få lyssna på olika typer av sagor t.ex. klassiska HC Andersen sagor, svenska folksagor, utländska sagor
 • få samtala om sagans innehåll
 • få rita och skriva i din egen sagosamlingsbok
 • få återberätta sagan genom att rita bilder och skriva ner viktiga händelser
 • få skriva en egen saga
 • få filmatisera en saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: