👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Y Kap 2 - Samband och förändring

Skapad 2019-10-16 16:06 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Samband och förändring

Innehåll

Ramen Y.wmf

Planering i matematik åk 8

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet.

Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning


 

Ramen Y.wmf

Y Kap 2 – Samband och förändring

  

V.

Dag

Lektion

Läxa

42

 

Uppstart kap 2   Fördiagnos

 
 

 

2.1 Andelen

 
 

 

 

Läxa 5

43

 

2.2 Jämförelser och förändringar

 

 

 

2.3 Det hela

 

 

 

 

Läxa 6

 45

 

2.4 Delen

 

 

 

2.5 Ränta

 

 

 

 

Läxa 7

 46

 

Blandade uppgifter

 

 

 

   

 

 

Diagnos kap 2

Läxa 8

47

 

Träna tal / Utveckla tal

 

 

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

   

48

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 2

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    Ma  7-9