👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vecka 39-41 Orientering

Skapad 2019-10-16 17:36 i Sågmyraskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Orientering - En viktig kunskap för att hitta rätt!

Innehåll

Vi rör oss ute i naturen och tränar vår kondition och rörlighet, och vi lär oss och tränar in grundläggande kunskaper i att orientera sig med hjälp av karta:

- Vad olika kartsymboler och tecken står för i den fysiska omgivningen.

- Hur man håller reda på olika väderstreck. 

- Hur man anpassar kartan efter verkligheten.

- Hur man håller reda på var på kartan man befinner sig. 

- Hur man smidigast hittar till utmarkerad plats med hjälp av tydliga "ledstänger" i omgivningen.

 

Vi arbetar med uttryck som: väderstreck, karttecken, anpassa kartan, ledstänger etc. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa åk 4-6

Rörelse

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
E
Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av åk 6.
C
A
Lekar, spel, idrotter
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser TILL VISS DEL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser RELATIVT VÄL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser VÄL till aktiviteten.
Rörelser till musik och danser
 • Idh  4-6
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven TILL VISS DEL sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser RELATIVT VÄL till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser VÄL till takt och rytm.
Simning
 • Idh  4-6
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa, livsstil och förebyggande av skador

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av åk 6.
C
A
Hälsa och livsstil
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Friluftsliv och utevistelse

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
E
Motsvarar godtagbara kunskaper i slutet av åk 6.
C
A
Orientering
 • Idh  4-6
Eleven kan med VISS säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med RELATIVT GOD säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med GOD säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och allemansrätten
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med VISS anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med RELATIVT GOD anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med GOD anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.