Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kremlanbarnen flyter in - ett inskolningsprojekt med inflytande

Skapad 2019-10-16 19:03 i Flugsvampen Mariestad
Förskola
Under hösten kommer vi på Kremlan att fokusera på att barnens inskolningar och första möten med förskolan blir så bra som möjligt. Vi kommer att ha ett kompromisslöst fokus på barnens bästa genom att skapa trygghet för var och en av dem, för föräldrarna och för oss pedagoger.

Innehåll

Var är vi?

Kremlan är en småbarnsavdelning där vi efter att inskolningarna i höst är färdiga, kommer att ha 12 barn mellan 1 och 2 år. Vårt fokus är att få barnen och gruppen trygga och även föräldrarna.   

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska bli trygga här på förskolan, med miljö, material, oss pedagoger, varandra, rutiner osv.

I Flugsvampens kvalitetsmål har vi bestämt att jobba med delaktighet och inflytande. Det är svårt att ha inflytande och känna sig delaktig om man inte känner sig trygg.

Vi vill ge barnen möjlighet till inflytande och självständighet efter egen förmåga.

 

Hur gör vi?

Inskolningarna på Kremlan kommer att vara en slags föräldraaktiv inskolning som vi kallar inskolning ala Flugsvampen. Under inskolningen fokuserar vi på att barnen ska våga få upptäcka förskolan tillsammans med sina föräldrar. För att barnen ska lära känna oss pedagoger har vi ett positivt, lugnt och försiktigt bemötande så att de får lära känna oss i sin egen takt. Genom beprövad erfarenhet vet vi att detta är en bra modell.

Under inskolningen är vi både i utemiljö och innemiljö med barnen. De är här några timmar per dag då de också äter med föräldrarna på förskolan. Vilan sparas till efter att inskolningen är färdig. Vi tillför inget nytt material under inskolningen utan vill att de ska bli trygga och känna igen sig varje dag.

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Här skriver förskolan in de reflektionsfrågorna som är riktade till enhetens kvalitetsmål.

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Slutanalys 2019/2020:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: