Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ankan 2019-2020

Skapad 2019-10-16 21:42 i Ljusterö förskola Österåker
Förskola
Planering för läsåret, på avdelningen ankan. 🌼

Innehåll

 Planering

 

Ljusterö & Roslags-Kulla förskolor,

 

Ingmarsö pedagogiska omsorg

 

och Ljusterö öppna förskola 2019-2020

 

 

 

 

 

Förskola: Ljusterö förskola    
Avdelning: Ankan

 

Verksamhetsmål (utifrån förskolornas utvärdering och verksamhetsplan):

 

-Språk och kommunikation (Läslyftet).

 

-Undervisning (Pragmatiskt perspektiv-värdegrundsarbetet), (Lesson study-utveckla gymnastiklektionerna), Learning study-barnens förändrade kunnande innan/under/efter projektet), (Poststrukturell ingång-projektinriktat arbetssätt utifrån barnens intressen).

 

 

Verktyg som kommer användas för dokumentation/pedagogisk dokumentation & genomförande:

 

Unikum, filma med Ipad och telefon vid undervisningstillfällen. Anteckningar i block. Lesson study mall och Learning study mall. Dokumentationsvägg inne på avdelningen Ankan. Dokumentation på avdelningen i form av bilder/stationer med de Babblare vi redan introducerat samt de nya Babblarna kopplat till läroplanen.

 

Utveckling och lärande (Lpfö 2018)

 

  

-Vilket projekt/vilka projektarbeten (namn på projekt) planerar ni att jobba med under läsåret, och hur ska projektet/projekten växa fram i miljön och i barngruppen?

 

 

Vi kommer att fortsätta med Babblarna där vi kommer att planera nya lärande aktiviteter (lesson study) samt introducera Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso. Vi kommer att presentera de nya Babblarna under den planerade samlingen där vi lär barnen namnet på babblaren, babblarens färg (tecken) och vems ”kusin” det är. Vi kommer att träna på färger och begrepp, g-b och s-ljudet genom härmningslek (tillsammans).

 

 

Vi kommer att använda oss av bilder, plastfigurer och avgöra när det är dags att gå vidare till en ny babblare beroende på hur barnen klarar övningarna. Barnen behöver bli bekant med materialet och övningen men samtidigt få utmaningar. Denna metod kommer från ”Tal och språkträning i Babblarnas värld” (Iréne Johansson). Vi kommer att göra en learning study av lärandeaktiviteten beskriven ovan.

  

Det är konsonanten i de nya Babblarnas namn som har ändrats medan vokalen är densamma om man jämför med BD-setet (de Babblare vi redan har introducerat). Vi kommer även att repetera de Babblare som barnen redan känner till. 

 

-Hur tänker ni jobba med undervisning i/utanför projektet

 Vi kommer att använda oss av lesson study mallen när vi skapar lektioner/lärandeaktiviteter.

  

Förskolläraren tar ansvar för att dokumentera våra lektioner skriftligt.

 

-Hur tänker ni jobba med estetiska uttryckssätt/de hundra språken i/utanför projektet?

 

Diddi- Vi kommer att fortsätta måla med olika tekniker och använda oss av olika material. Mycket av materialet kommer från naturen som barnen hjälper till att samla i skogen eller sådant som annars går till källsortering.

 

Dans och musik används dagligen i vår verksamhet (ute och inne). Vi kommer även att fortsätta lära oss fler Babblarsånger med teckenstöd.

 

 

-Hur tänker ni jobba med matematik i/utanför projektet? 

Bibbi- Vi kommer att fortsätta arbeta med jämförelseord liten-stor och lägesord (bakom-framför) och då leta material i skogen och jämföra dessa kopplade till begreppen och Bibbi. Barnen är just nu intresserade av att jämföra pinnar lång-kort eller jämföra stenar stor-liten så det vill vi pedagoger uppmuntra och utveckla.

 

Vi kommer även att fånga tillfällen i vardagen då vi pedagoger kan synliggöra matematik. Vi kan sortera, klassificera, arbeta med rumsuppfattning, mönster, jämföra och mäta. Vi lyssnar på barnens egna matematiska tankar och lyfter att man kan tänka på olika sätt.

 

 

 

-Hur tänker ni jobba med språk och kommunikation i/utanför projektet?

Babba- Vi kopplar Babba till alla böcker som finns på avdelningen eftersom vi har som syfte att uppmuntra all bokläsning/bläddring av böcker. Det blir också roligt att se vad vi pedagoger lär oss genom läslyftet som vi då kan prova tillsammans med barnen. Vi kommer att läsa Babblarna. ”Fingerresan” och ”Babola salabim”. Vi vill också prova att arbeta med appen ”LetterSchool” och Bolibompas app för att på så sätt använda oss av ett digitalt verktyg för att lära handskrift för yngre barn.

 

Vi kommer att använda oss av appen Polyglutt och ha dialogisk högläsning med barnen.  

Vi fortsätter att arbeta med TAKK för att främja barnens språkutveckling 

 

 

 

 

Hälsofrämjande arbete med fokus på fysisk aktivitet

 

Bobbo- Vi kommer att fortsätta med att ha planerade gymnastiklektioner där barnen får öva på den motorik barnen har behov av att öva på samt att vi pedagoger väljer redskap/lekar som intresserar barnen. Vi utvecklar lektionerna gradvis med en progression av övningarna.

 

Fortsatt spontan fysik aktivitet ute på gården och inne på avdelningen.

 

Vi hittar nya roliga stigar i skogen så att barnen får möjlighet att träna sin motorik i olika typer av miljöer. All form av rörelse kan bidra till ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande hos individen.

 

 

-Hur tänker ni jobba med naturvetenskap och teknik i/utanför projektet?

 

Vi kommer att fortsätta ta med figuren Dadda till skogen för att besöka ”Daddas träd” (följa årstiderna) och följa/observera vad som intresserar barnen.

 

Barnen har även intresserat sig för djurspår, insekter och pratat om vilka djur som bor i skogen. Djurintresset är något vi pedagoger kan utveckla till en undervisning, lesson study. 

 

 


-Hur tänker ni jobba med digitala verktyg i/utanför projektet?

 

Vi kommer att prova att arbeta med en Blue-bot och bygga egna banor till den.

 

Vi kommer att prova fler QR koder. Vi vill också prova att arbeta med appen ”LetterSchool” och Bolibompas app för att på så sätt använda oss av ett digitalt verktyg för att lära handskrift för yngre barn.

 

Normer och värden (Lpfö 2018)

 

-Hur tänker ni jobba med värdegrundsarbetet i/utanför projektet? (Beskriv hur ni kommer att använda Kompissolen som verktyg).

Doddo-Vi kommer att låta barnen göra nya kompissolar som vi har på väggen och golvet för att kunna peka och prata om hur man GÖR när man är en kompis. Vi kommer att arbeta aktivt med att skapa olika sammanhang så att olika barn får vara förebilder för de andra barnen i gruppen.

Vi kommer att arbeta med STOPP-handen.

Vi har observerat att barnen blir intresserade när vi pedagoger har pratat/visat olika känslor under samlingen. Det kommer vi att utveckla med hjälp av Friendy dockor (lånade av pedagogcentrum). ”Friendy hjälper barn att förstå och handskas med sina känslor”. Friendy konkretiserar och gör det lätt att prata om känslor och inre upplevelser. Mer information https://friendy.se

 

Självkänsla-Vi pedagoger kommer att reflektera tillsammans över hur vi kan förbättra oss gällande kommunikationen med barnen för att aktivt stärka deras självkänsla. Vi uppmuntrar också barnen till att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Tillexempel ”Vad snällt du gjorde när du tog upp nappen och gav den till A”.

 

 

-Hur tänker ni jobba med inkludering och tillgänglig lärmiljö samt modersmål i/utanför projektet?

 

Vi kommer fortsätta att arbeta med TAKK i den dagliga verksamheten.

 

Anpassa miljön på Ankan efter vilken barngrupp vi har samt barnets individuella behov (stationer och rörelserum).

 

Under den planerade samlingen kommer vi att öva på att säga Hej! på alla språk som vi har i barngruppen och använda oss av polyglutt. 

 

-Hur tänker ni jobba med barns inflytande i/utanför projektet samt mötesforum för barnen?

 

Vi pedagoger kommer att fortsätta observera vad som intresserar barnen och ta avstamp därifrån när vi skapar lektioner/projekt. Vi upplever just nu att mötesforum med barnen uppstår vid matsituationerna samt den planerade samlingen. Vi möts även upp vid kompissolen som vi har placerat på golvet.

  

Förskola & hem (Lpfö 2018)

 

-Hur/När avslutas/redovisas projektet?

Projektet synliggörs på avdelningen samt på Unikum. 

-Hur involveras vårdnadshavarna i projektet/utanför projektet? 

Vi har en daglig kort dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning. Vi fortsätter att använda text, film och bilder som finns tillgängliga på Unikum.

 

-Planerar ni att ta hjälp av/samarbeta med Pedagogcentrum? Hur då?

 

Vi pedagoger stöttar varandra till att komma iväg till pedagogcentrum där vi kan få ta del föreläsningar/kurser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: