Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2019-10-16 21:45 i Parkskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 3 Samhällskunskap Svenska
Vad är världen för något? Vad är världsdel för något och hur ser det ut i olika världsdelar? Vilka hav finns på jordklotet. Vi ska titta på detta för att få en bättre inblick på hur jordklotet består av. Vi kommer också under vecka 43 att arbeta med FN och barnkonventionen.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 42- 43

Förmågor

 • analysera hur olika barn har i olika länder.

 • Träna på att diskutera olika händelser och lagar.
 • titta på skillnader mellan olika världsdelar ( storlek, läge, skolor, hem)

Övergripande mål och riktlinjer

Du ska:

- kunna ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. 

- kan använda kartbok och kan namnge världsdelarna samt världshaven.

-  kunna berätta om några mänskliga rättigheter.

- kunna ge exempel på hur barns rättigheter/ skyldigheter kan se ut både hemma och i skolan.

- kunna jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det.

- kunna veta vad FN arbetar för.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Se nedan!

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 

 • att veta vad barnkonventionen är och vad den innebär.
 • att kunna namnge några av barns rättigheter enligt barnkonventionen.
 • att genom samtal visa förståelse för alla människors lika värde.
 • Kunna namnge världsdelarna och kunna visa var de ligger. 
 • Kunna namnge världshaven 

 

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

• vi kommer titta på film och diskutera innehållet.

• vi kommer läsa olika texter och diskutera dem.

• vi kommer gå igenom barnkonventionen.

• vi kommer prata om FN som organisation.

• vi kommer arbeta med kartor.

• vi kommer arbeta med flaggor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Sh  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Sh  1-3

Matriser

Sv Sh
Världen + FN veckan

Fn veckan

Uppnår målen
Uppnår mer än målen
Kunna se skillnader och likheter mellan barn hemma/ skola i olika länder.
Du kan berätta någon skillnad/ likheter mellan barn i världen.
Dun kan berätta några skillnader/ likheter mellan barn i världen.
Ny aspekt
Du kan berätta minst två rättigheter som du har enligt barnkonventionen.
Du kan nämna minst två rättigheter på ett enkelt sätt.
Du kan kan berätta på mer utförligt sätt om minst två rättigheter.

Världen

Uppnår målen
Uppnår mer än målen
Kan berätta om hur världen är indelad och hur stora de är.
Jag kan med stöd av en karta berätta hur världen ser ut och nämna några världsdelar och något hav. Jag kan berätta om storleken på någon.
Jag kan peka ut på en karta vart de flesta av världsdelarna ligger. Jag kan peka ut några hav och vet var de heter. Jag kan berätta vilka som är stora / små världsdelar.
Jag kan hitta i en kartbok.
Jag kan med lite hjälp hitta några länder i en kartbok.
Jag kan själv hitta i en kartbok.
Jag vet vilka väderstreck vi har.
Jag kan alla väderstreck.
Jag kan alla väderstreck och jag kan åt vilka håll de pekar åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: