Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund SO

Skapad 2019-10-16 23:22 i Britsarvsskolan Falun
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag. Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra och trevligt klimat i skolan, därför ska vi tillsammans skapa ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar. Alla ska känna till skolans gemensamma regler och värdegrund.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen och delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

Under åk 3 arbetar vi bland annat med:

¤ teater

¤ film

¤ olika material, såsom Date, EQ, Drama i undervisningen, Etiska dilemman kort mm.

¤ samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ hemlig kompis

¤ klassens och skolans regler

¤ beröring, avslappning, yoga

¤ gruppstärkande övningar, samarbetsövningar

¤ samtal/boksamtal

¤ faddrar

¤ vår trygghetsplan för att främja trygghet ligger som grund för våra aktiviteter i klassen

 

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna samarbeta.

Du ska vara en bra kompis.

Du ska våga ta ställning och stå för dina åsikter.

 

Tidsram

Hela årskurs 3.

Bedömning

Vi bedömer hur du kan samarbeta med andra och visa att du är en bra kompis. Denna bedömning görs tillsammans med alla vuxna som du möter i skolan.

Du vågar uttrycka din åsikt när vi gör en värderingsövning.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: