Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag på förskolan

Skapad 2019-10-17 08:39 i Kastanjen Haninge
Förskola
Vi undersöker tillsammans vad det innebär att komna till förskolan.

Innehåll

 

Syfte:   Att barnen utvecklar en känsla för sitt ansvar, sin trygghet, sin empati och en förståelse för vad som förväntas av dem. Att barnen ska känna sig en del av gruppen och att de kan påverka sin egna vistelse här på förskolan. Att de får upptäcka de konsekvenser som kommer av sina handlingar, speciellt med tanke på vår miljö  (tredje pedagogen) och material.

Mål:  Höstterminen 2019 vill vi att varje barn på avdelningen ska veta var de ska ställa sina skor och hänga sina kläder. Att de ska få en förståelse för hur man tar på och av sig kläder t ex hur fungerar dragkedjan vilket vi tror skapar ett mer samarbete och kunskapsbyte mellan barnen.

Under ht 19 - vt 20 har varje barn vet vad som gäller i alla delar i vår miljö på avdelningen. Hur man plockar fram materialet hur de ska använda det och hur man plockar tillbaka det.

Hur: Vi  kommer att använda mycket verbalt språk kopplat med kroppspråk för att skapa en språklig förståelse hos varje barn. Vi kommer att uppmuntra och bekräfta varje barn. Sätta ord på alla saker som de använder, visa hur man gör och sen också låta kompisarna visa.

Vi kommer att jobba tydligt med våra rutiner och vara konsekventa.

Morgonmötet med barnen kommer att användas för att diskutera och introducera miljöer, material, aktiviteter och för att reflektera över det barnen gör.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: