Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Aktuella samhällsfrågor (V. 1-14/VT- 20)

Skapad 2019-10-17 10:43 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vad händer i vårt samhälle? Vad händer i din närmiljö? Vilka frågor är viktiga och pratas det om just nu? Och hur påverkar det dig?

Innehåll

Arbetsområde med centralt innehåll

Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor

 

Förmågor att utveckla; 

* Hur du kan använda och granska information från olika källor. 

* Hur du använder dig av de ämnesspecifika orden.

 

Arbetssätt; 

* Vi jobbar bland annat med Lilla Aktuellt för att uppdatera oss med vad som händer i världen just nu.

* Vi gör tankekartor

* Diskuterar i grupper

*Jobbar i grupper

* Skriver meningar på datorn. 

 

Bedömning; 

* Sker kontinuerligt efter varje lektion där jag tittar på hur du för resonemang om avsnitten vi sett samt om/hur du använder dig av ämnesspecifika ord. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: