Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och skriva noveller vt 2021

Skapad 2019-10-17 10:56 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Strategier för hur man analyserar en novell och hur man skriver en egen.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under våren kommer vi att titta närmare på noveller. Vilka är deras typiska drag? Hur lång får/kan en novell vara? Har alla noveller ett budskap? Hur skriver man en egen novell?

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer träna förmågan att analysera en text genom att du visar att du förstår hur man kan urskilja de typiska dragen i texttypen novell, känna igen olika typer av inledningar och avslutningar och berättartekniker.

Vi kommer träna på förmågan att formulera sig och uttrycka sig i tal och skrift genom att du skall testa på att skriva en egen novell och följa mönsterbilden för hur en novell skall vara uppbyggd. Indirekt kommer du också öva på att anpassa ditt sätt att skriva för en speciell publik och med ett speciellt syfte.

Du kommer också öva på att ge respons till andra, ta emot respons från någon kamrat och utifrån den bearbeta din text.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

När du arbetar med novellerna, får du chans att visa din förmåga att sammanfatta och dra slutsatser kring tid och bakomliggande orsaker, samt begreppskunskap.

När du skriver din egen novell får du chans att visa din förmåga att uttrycka dig i skrift, samt att ge och få respons och att bearbeta din text. Du får också möjlighet att visa din förmåga att bygga upp en berättande text, så att det passar formatet novell.

För att se exempel på vad som krävs för de olika betygsstegen hänvisar jag till matrisen i svenska, som beskriver nivåskillnaden mellan olika lösningar.

Undervisning

Vad?

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med genren novell. Du kommer att skriva novell, ge respons på flera olika sätt, lära dig om gestaltning, att skapa stämning och om inre konflikter. Du kommer också att träna dig på att bearbeta din text på bästa sätt.

Varför?

Syftet är att ni skall lära er om genren novell, öva er i att formulera gestaltande texter, skapa stämning, formulera en inre konflikt, formulera konkret respons, bli bättre på att ta till er respons samt att omarbeta era texter.

 

Hur?

Jag kommer att hålla flera olika genomgångar, vi kommer att läsa exempeltexter därefter kommer ni att få börja planera era texter.

Fokus i din novell skall vara på ett möte, försök att gestalta och att skapa stämning, glöm inte huvudkaraktärens tankar och känslor. Du lämnar in alla delar till mig, planering, kladd, respons och renskrivet. Max textmassa är 2 A4 dataskrivet, Times New Roman, stl 12, 1½ radavstånd.

 

Planering

Vecka 4

Måndag         Vad är en novell? Genomgångsfilm: noveller.

(distans)         https://www.youtube.com/watch?v=5nGI5FGKBek

                      Titta på exemplet och diskutera innehåll, tolkning och uppbyggnad. https://www.youtube.com/watch?v=4s-EAsy9sSE&list=PL7pgDAyZmT3XaFNzJvFRYbFLaTrHVUuNS&index=4

Onsdag          Genomgång av vårterminens bokuppgift. Läsa ”Nu när du är stilla” och besvara frågorna i Fixa texten 2.

Fredag           Lyssna på ”Berg som vita elefanter” och diskutera efteråt. https://docs.google.com/document/d/1pttGuxeQMZhWUeMJWI-M7qQhR907ZL9xtqBLRMqs6x4/edit

Vecka 5

Måndag         Repetition av skrivprocess och gestaltning. Beskriv uppgiften.

                             Gestalta: https://www.youtube.com/watch?v=MryFG8GVC1M

                      Exempelnoveller (elevexempel).

 

Onsdag          Titta igenom bedömningen du fick i sjuan på din berättande text och bestäm dig för vad du ska försöka utveckla denna gång. Skriv ner detta. https://www.youtube.com/watch?v=n65-mQQ6yXA&list=PL7pgDAyZmT3XaFNzJvFRYbFLaTrHVUuNS&index=9

                      https://www.youtube.com/watch?v=xZ3jsGdVn58&list=PL7pgDAyZmT3XaFNzJvFRYbFLaTrHVUuNS&index=7

                      Att skapa stämning och beskriva inre monologer https://www.youtube.com/watch?v=j7hmn20iqso&list=PL7pgDAyZmT3XaFNzJvFRYbFLaTrHVUuNS&index=7

Fredag           Påbörja planeringen av din novell

                      Tips: https://writingexercises.co.uk/plotgenerator.php

Vecka 6

Måndag         Skriv på din novell.

Onsdag          Skriv på din novell

Fredag           Skriv på din novell

Vecka 7

Måndag         Responsarbete

Onsdag          Bearbetning och renskrivning. INLÄMNING av planering, respons och                 renskriven text.

 

Fredag           Utvärdering av arbetsområdet och tid för läsning.

 

 

 

 

 

 

Utvärdering

 Efter arbetsområdet skall du skriva din utvärdering i kommentarsfältet under den här planeringen. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

 

 

Utvärderingsfrågor:

 

Fundera först över vad vi har gjort under projektet.(dvs titta igenom planeringen på Classroom)
1. Vad har varit bra med projektet?
2. Vad kan förbättras? (upplägg)
3. Vilken del har du upplevt som: 
     a. Roligast
     b. Lättast
     c. Svårast
     d. Störst utmaning
4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.
6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra? 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp: novell
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en novell.
Du följer formen för en novell relativt väl.
Du följer formen för en novell väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
7a Skriva berättande text
Beskrivningar
Elevens text innehåller gestaltande beskrivningar.
Du har med någon person- och miljöbeskrivningar men karaktärerna är "platta". Egenskaperna framkommer på något ställe.
Du har flera beskrivningar av miljö och personer och du använder dig av "runda" karaktärer. Dessa egenskaper märks till viss del av och stämmer till viss del med karaktärernas handlande.
Det finns flera detaljrika beskrivningar och du låter karaktärernas egenskaper framträda tydligt och vara en viktig del av handlingen.
7b Skriva berättande text
Berättargrepp och dramaturgi
Eleven använder något berättargrepp och följer något slags dramaturgi.
Det finns en inledning, en handling och en avslutning i din berättelse. Din berättelse är till största del av kronologisk uppbyggnad.
Du behärskar olika berättargrepp som t ex tillbakablickar och hopp i tiden. Dramaturgin trappas upp, vändpunkter finns med och småsaker kan kopplas samman.
Du kan väva samman flera röda trådar och du använder dig av flera olika berättartekniska grepp som tex planteringar eller att du väver samman flera olika problem som följs upp i slutet.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: