Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2019-10-17 11:08 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 Engelska
Introduktion: Under hela läsåret kommer vi att arbeta med att förstå talad och skriven engelska anpassat för årskursen samt att tala och skriva så att andra förstår oss.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Att utveckla förmågan att...

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Kommunikation

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används.

Lyssna och läsa

Tydlig talad och skriven engelska, filmer och sånger.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck ( t.ex How are you?)

Hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i i olika situationer.

Talaskriva och samtala

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal och ställa frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Grammatiska strukturer

Arbetssätt

Genomförande

Vi kommer att

- arbeta med texter i läromedlet Magic.

 -se film, göra lekar, spel och sjunga tillsammans.

- få instruktioner på engelska och svenska av undervisande lärare.

- göra hörförståelseuppgifter

- träna på ordförråd och grammatik i varierande aktiviteter. 

- skriva texter, t.ex i dialogform

- samtala i styrda talövningar

- läsa texter om kultur och levnadssätt

- göra korta muntliga och skriftliga redovisningar, ev. rollspel.

Ord/fraser som är aktuella i hela åk.4 är exempelvis...

hälsnings- och artighetsfraser, räkna till hundra, maträtter, godis, frukt, familjen, motsatsord, vanliga verb,frågeord, kläder, kroppsdelar, färger, klockan, husdjur, veckodagar, månader, årstider, vanliga djur och husdjur samt ord som hör till fritidsintressen, vardagsliv och helger.

Grammatik i hela åk. 4 är exempelvis...

Can / can´t

A, an

Am, are, is

Have /haven´t, has /hasn´t

Have got

I play, He/she plays

Presens ( run, sit, eat, write osv… )

Prepositioner ( on, over, behind osv… )

I-my, you-your, he-his, she-her, we-our, you-your, they-their

There is / there are

Do you? Yes, I do. No, I don´t.

 

Bedömning

Läraren bedömer löpande hur du under lektioner, i diagnoser och andra former av redovisningar...

- förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- läser, talar och skriver engelska.

 

Matriser

En
Engelska åk 4 vt -20

Ännu inte visat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Du har ännu inte visat att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Du förstår helheten och uppfattar detaljerna i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Läsa och förstå
Du har ännu inte visat att du förstår det mest väsentliga av innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar detaljerna i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala, samtala och göra sig förstådd
Du har ännu inte visat att du formulerar dig enkelt och begripligt eller att du samtalar enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du samtalar enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Du samtalar enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och kan ibland variera och förtydliga din kommunikation..
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande. Du samtalar enkelt och tydligt med ord fraser och meningar och kan variera och förtydliga din kommunikation.
Skriva och göra sig förstådd
Du har ännu inte visat att du skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Du skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du skriver enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och kan variera och förtydliga din kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: