Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 5

Skapad 2019-10-17 11:09 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 5 Engelska
Introduktion: Under hela detta läsåret fortsätter vi med arbetet att förstå talad och skriven engelska anpassad för årskursen och att tala och skriva så att andra förstår oss.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Att utveckla förmågan att...

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- anpassa språket efter mottagare och sammanhang.

- reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikation

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används.

Lyssna och läsa

Tydlig talad och skriven engelska, filmer och sånger

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck ( t.ex.Here you are

Hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i i olika situationer.

Tala, skriva och samtala

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal och ställa frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Grammatiska strukturer

Arbetssätt

Genomförande

Vi kommer att

- arbeta med texter i läromedlet Champion.

-se film, göra lekar, spel och sjunga tillsammans.

- få instruktioner på engelska och svenska av undervisande lärare.

- göra hörförståelseuppgifter

- träna på ordförråd och grammatik.

- skriva texter, t.ex i dialogform

- samtala i styrda talövningar

- läsa texter om kultur och levnadssätt

- göra korta muntliga och skriftliga redovisningar, ev. rollspel.

Ord/fraser som är aktuella i hela åk.5 är exempelvis...

Berätta om dig själv, räkna till tusen, matord, aktivitetsord, familjen, motsatsord, verb, frågeord, kläder, kroppsdelar, artighetsfraser, klockslag, husdjur, väderord, åsiktsord, datorord, vilda djur samt ord som hör till fritidsintressen, vardagsliv och helger.

Grammatik i hela åk.5 är exempelvis...

Can / can´t

A, an

Am, are, is

Have /haven´t, has /hasn´t

Have got

I play, He/she plays

Prepositioner ( on, over, behind osv… )

I-my, you-your, he-his, she-her, we-our, you-your, they-their

I-me, you-you, he-him, she-her, we-us, you-you,they-them

There is / there are

Do you? Yes, I do. No, I don´t.   Does he? Yes, he does. No, he doesn't

Regelbundna verb i preteritum med -ed ändelse. (play-ed)

Did you? Yes I did. No I didn't.   Did she? Yes, she did. No, she didn't.

Några vanliga oregelbundna verb i preteritum, ex. was, had, bought, came, found, heard, said, went 

Bedömning

Läraren bedömer löpande hur du under lektioner, i diagnoser och andra former av redovisningar...

- förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- läser, talar och skriver engelska.

Vi kommer att utvärdera gemensamt.

Matriser

En
Engelska åk 5

Har ännu inte visat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Eleven förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet eller uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Eleven förstår helheten och uppfattar detaljerna i tydligt talad engelska, avpassad för årskursen.
Läsa och förstå
Eleven förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet eller uppfattar tydliga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar detaljerna i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala, samtala och göra sig förstådd
Eleven formulerar sig ännu inte enkelt och begripligt. Eleven samtalar ännu inte enkelt och begripligt med ord ,fraser och meningar.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt. Eleven samtalar enkelt och begripligt med ord ,fraser och meningar.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.. Eleven samtalar enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar och kan ibland variera och förtydliga sin kommunikation.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven samtalar enkelt och tydligt med ord ,fraser och meningar och kan variera och förtydliga sin kommunikation.
Skriva och göra sig förstådd
Eleven skriver ännu inte enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Eleven skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och vissa meningar.
Eleven skriver enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och vissa meningar och kan ibland variera och förtydliga sin kommunikation.
Eleven skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar och kan variera och förtydliga sin kommunikation.
Engelska i omvärlden
Eleven kommenterar ännu inte i enkel form några företeelser i engelskspråkiga sammanhang.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i engelskspråkiga sammanhang.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i engelskspråkiga sammanhang och kan jämföra med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i engelskspråkiga sammanhang och kan jämföra med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: