Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2019-10-17 11:50 i Almunge skola Uppsala
Ett arbete i atomfysik för åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varför får vuxna runt omkring dig en allvarlig min så fort ordet Tjernobyl nämns. Vad är radioaktivitet och radioaktiv strålning...och vad gör att vår kropp klarar av det under längre tid i små doser men inte en plötslig hög dos. Varför går tandsköterskan ut från rummet när du ska ta röntgenbilder...och du får ligga kvar... Vilka likheter och skillnader finns mellan kärnvapen och kärnkraftverk? Det är några av de frågor som vi kommer att ta upp under det här området.

Innehåll

Kunskapsmål:


Du skall kunna följande:

 • ge exempel på grundämnen och sammansatta ämnen samt redogöra för skillnaden mellan dem

 • veta vad en isotop är och hur vi kan använda oss av kol 14-metoden.
 • redogöra för atomens uppbyggnad

 • förklara vad som menas med alfa-,beta och gammastrålning samt halveringstid

 • redogöra för vad som händer då en atomkärna ger ifrån sig alfa- eller betastrålning

 • redogöra för några tekniska användningar för radioaktivitet

 • redogöra för vad som menas med fission och fusion

 • berätta något om personerna och omständigheterna bakom några grundläggande upptäckter inom atomfysikenDet kommer du att göra med hjälp av genomgångar, diskussioner, filmer och att i par eller i grupp prata om de olika begrepp som är centrala för området. Examination sker genom insats på lektioner, i gruppdiskussioner samt i ett avslutande kunskapstest. Kunskapstestet kommer att ske i form av en faktatext där du lyfter fördelar och nackdelar med kärnkraft.

Examinationsuppgift: Du ska skriva en faktatext om fördelar och nackdelar med kärnkraft. Dina argument ska bygga på naturvetenskapliga fakta. I texten kommer vi att bedöma dina förmåga att använda ämnesbegrepp. Du kommer att förbereda dig inför texten genom att arbeta med två övningsprov från NP. Det arbetet sker i par. Som stöd kommer du att göra en tankekarta som du får ha med under testtillfället samt en begreppslista.

Se matrisen som är kopplad för att hålla koll på vilka förmågor som du har möjlighet att träna på under området samt möjlighet att visa upp under kunskapstestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav i fysik

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för energi, teknik, miljö och samhälle

E
C
A
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonera om partiklar och strålning mha fysikaliska modeller
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: