👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOTTEN Rutinsituation - hygien

Skapad 2019-10-17 12:17 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Tvätta händerna och munnen i tvättrummet. Blöjbyten och att börja gå på pottan eller toaletten. Detta är rutiner som barnen upplever varje dag. I Lpfö 18 nämns exempelvis i avsnittet Förskolans uppdrag ”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande”. I samma avsnitt står det ”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras”.

Innehåll

Syfte

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet, lust att hjälpa och sin finmotorik. Vi vill skapa en naturlig vana för barnen att sköta sin hygien genom att tvätta händerna och även runt munnen. Barnen får hela tiden utveckla sina färdigheter i och med att de behärskar fler och fler moment. Pedagogerna använder situationen till att medvetet stimulera språkutvecklingen och matematisk medvetenhet.

 

 

Hur?

Barnen tvättar händerna efter utelek, mat, blöjbyte/toabesök. Efter tvätten torkar barnen händerna och kastar servetten i papperskorgen. Vi uppmanar hela tiden barnen att prova själva innan vi pedagoger eller någon kompis hjälper till. Det kan till exempel vara hjälp att nå servetterna eller att hantera tvålbehållaren.

Den pedagog som är tillgänglig tar med sig ett eller några barn till tvättrummet. Vi är lyhörda för barnens signaler och visar respekt för önskemål i blöjbytessituationen. Vid blöjbyte kliver barnen själva upp på "blöjhissen", vårt höj- och sänkbara skötbord. Vi använder lägesord och riktningsord som uppe - upp, nere - ner, under, på, där borta osv. Under blöjbytet sjunger, ramsar, räknar och benämner vi kroppsdelar, klädesplagg, färger och andra ting som barnen riktar vår uppmärksamhet på. Vi läser och pekar på alla barnens namn på blöjhyllan och pratar om mobilen med figurer i taket och bilderna på spegeln.

De barn som visar intresse erbjuds att sitta på pottan eller gå på toaletten.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar inget från denna rutinsituation. 

 

 

Vilka?

Alla barn och pedagoger.

 

När?

Under hela Kottenåret.

 

 

 Uppföljning

Under fredagsplaneringen, en gång per termin eller vid uppkommet behov, diskuterar vi hur vi upplever hygiensituationen och om det finns något som behöver förändras. I övrigt sker förändringar efter behov.

Utvärdering sker i slutet av vårterminen 2020.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18