👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påhittiga pennställ - borrövning

Skapad 2019-10-17 13:01 i Bälinge skola Uppsala
Pennställ- borrövning.
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Ni skall i detta arbete få göra påhittiga pennställ. Du bestämmer själv hur det skall se ut. Du kommer få göra en skiss som visar på din idé, innan vi startar. I detta arbete övar du dig att komma på egna ideer, mäta, såga och borra och att färglägga.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta arbetet övar eleverna sig på att:

-att komma med egna ideer till sitt arbete, göra en skiss

-vara med och välja tillvägagångssätt

- möta, såga och borra

- prata om slöjdensföremålets funktion, vad den kan användas till och val av design (färg och form).

 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag ser till att eleven arbetar på lektionerna, anstränger sig och jobbar utifrån sin egen förmåga. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Planerar att arbetet tar ca 4 lektioner.

Eleverna kommer få beskriva val av design utifrån färg och form och hur de gick tillväga.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6