Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

Skapad 2019-10-17 16:15 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna språk (Tyska)
Vi har läst en text av nobelpristagaren Heinrich Böll

Innehåll

VI har läst en text av nobelpristagaren Heinrich Böll samt jobbat med adjektivens svaga och starka böjning och genitiv i grammatikavseende. Ni har dramatiserat en tolkning av texten. 

Matriser

ModGer
Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

centralt innehåll : Produktion och Interaktion

Berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt. Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar,
e
c
a
Skriftligt
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion. I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
leven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntligt
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
leven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Centralt innehåll: Reception

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte. Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
e
c
a
Läsförståelse
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för läsning.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: