Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St. GÖran och draken

Skapad 2019-10-17 16:38 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Latin – språk och kultur
VI har under fjärrundervisningsperioden arbetat med St. GÖran och draken.

Innehåll

Den nya grammatiken är tex presens particip och vi har repeterat satsdelar, kasus, lite pronomen etc, Andra grammatiska moment som kommer i texten ska vi behandla vidare i höst. Eftersom vi har arbetat under särskilda omständigheter har jag inte prövat alla kriterier på dem som inte gjorde muntligt 

Matriser

Lat
St. Göran och draken.

Text och översättning,användning av ordförråd och grammatik i översättning. Grammatisk terminologi

e
c
a
Läsning och tolkning av enklare klassiskLatinsk grammatik med utökad formlära a och efterklassiska latinska texter, till exempel legender, brev och tal.Latinsk grammatik med utökad formlära och syntax.
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter. Eleven läser latinsk text från olika tider med godtagbart uttal. I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet och i begränsad utsträckning latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet och de flesta detaljer i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter. Eleven läser latinsk text från olika tider med godtagbart uttal. I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.
Eleven läser, återger och tolkar såväl huvudinnehållet som detaljer i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter. Eleven läser latinsk text från olika tider med godtagbart uttal. I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.
Centrala delar av det latinska ordförrådet med referenser till andra språk.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett latinskt basordförråd.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet centrala delar av det latinska ordförrådet.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet centrala delar av det latinska ordförrådet.
Relevanta begrepp som behövs för att beskriva och analysera språket.
Eleven beskriver enkla företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
Eleven beskriver enkla och något mer komplexa företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp
Eleven beskriver enkla och mer komplexa företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.

De latinska texternas historiska och kulturella sammanhang och hur romersk historia, kultur och samhällsliv har påverkat senare tiders kulturer i Europa fram till vår egen tid.

e
c
a
texters koppling och sammanhang
eleven gör enkla kopplingar mellan texterna och deras historiska och kulturella bakgrund. Eleven gör enkla tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv.
eleven gör välgrundade kopplingar mellan texterna och deras historiska och kulturella bakgrund. Eleven gör välgrundade tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv
eleven gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan texterna och deras historiska och kulturella bakgrund. Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv.

Latinets uttal under olika tider. Skillnader på klassiskt latin och medeltidslatin

e
c
a
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: