Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet & magnetism

Skapad 2019-10-17 18:35 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med två stycken viktiga fenomen som vi har väldigt stor nytta av: elektricitet och magnetism. Dessa två har senare gett upphov till ett helt nytt fält som är väldigt användbart idag - elektromagnetism. Vi kommer även bygga en fullt fungerande elmotor utifrån några helt vanliga material som man kan hitta i hemmet.

Innehåll

Konkretisering av målen

 • Kunna beskriva och förklara sambandet mellan elektricitet och magnetism
 • Kunna beskriva och förklara skillnader och likheter mellan en generator och elmotor
 • Kunna dokumentera er arbetsgång i form av en rapport
 • Kunna konstruera en elmotor utifrån givna instruktioner

Vecka

1

3

Introduktion

4

Elektricitet

5

Elektricitet

6

Elektricitet

7

Magnetism

8

LOV

9

Elmotor/elgenerator

10

Elmotor/elgenerator

11

Prov

12

Uppstart – konstruktion

13

Konstruktion/NP - NO

14

Konstruktion/NP - NO

15

LOV

16

Konstruktion

17

Konstruktion

18

Konstruktion/utvärdering

19

Projekt

20

Projekt

21

Inlämning - Projekt

22

Kompletteringar

23

Kompletteringar

24

Sista skolveckan

 

Uppgifter

 • Elmotor

 • Prov - Elektricitet & magnetism

 • Elmotor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Kunskapskrav Åk 7-9

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insatser krävs
E
C
A
1. Undersöka tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och … användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur… delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
med viss enkelt identifierbara
med relativt god ingående
med god ingående och visar då på andra liknande lösningar
2. Resonemang kring likheter och skillnader
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insatser krävs
E
C
A
3. Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och … möjliga idéer till lösningar samt utforma … fysiska eller digitala modeller.
Pröva enkla
Pröva och ompröva utvecklade
Systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4. Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen …
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentation
Eleven gör … dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet …
enkla till viss del är synliggjord.
utvecklade är relativt väl synliggjord.
välutvecklade är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: