Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext om ett djur (sv+no)

Skapad 2019-10-17 23:03 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 3 Svenska
Vi ska skriva faktatext om ett djur. Träna oss på att söka information i olika källor, skriva ned stödord och använda ämnesspecifika ord. Med hjälp av orden ska vi skriva en faktatext med rubriker och stycken.

Innehåll

Matriser

Sv
Skriva faktatext om ett djur (sv+no)

Rubrik 1 Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STÖDORD
Skriver enkla former av faktatexter, genom att återge grundläggande delar av informationen ur någon anvisad källa som eleven sökt information ur
Jag skriver ned ett par stödord under varje rubrik.
Jag skriver ned några stödord under varje rubrik.
Jag skriver ned många stödord under varje rubrik.
ÄMNESORD
använder grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår
Jag använder ett par ämnesord i min faktatext.
Jag använder några ämnesord i min faktatext.
Jag använder många ämnesord i min faktatext.
BESKRIVNINGAR
namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor
Jag skriver 2 beskrivningar under varje rubrik.
Jag skriver 3 beskrivningar under varje rubrik.
Jag skriver fler än 3 beskrivningar under mina rubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: