Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Skönlitteratur, myter och konst

Skapad 2019-10-17 23:04 i Diseröds skola Kungälv
För länge sedan trodde människorna att jorden var platt och att det fanns troll och andra väsen i skogen. Varför trodde man det och hur påverkade det människorna? Vi ska arbeta med myter och berättelser som visar hur människor i olika kulturer har försökt att tolka fenomen i naturen.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Biologi
För länge sedan trodde människorna att jorden var platt och att det fanns troll och andra väsen i skogen. Varför trodde man det och hur påverkade det människorna? Vi ska arbeta med myter och berättelser som visar hur människor i olika kulturer har försökt att tolka fenomen i naturen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Begrepp

Väsen, oknytt,  myter, näcken älvan, trollet, jätten, vätten, tomten

Arbetssätt

Eleverna får följa tvprogrammet Tro och väsen på UR. Där får de bekanta sig med några av de väsen som människan använt, för att förklara naturens olika skeenden.

Läsa sagor och berättelser.

Lyssna på berättelser.

De kommer få möjlighet att beskriva olika väsen med bild och form och text.

Diskussioner i helklass och i mindre grupper

Bedömning

Bedömning kommer ske fortlöpande under arbetsområdets gång. Genom att aktivt deltaga under lektionerna, kan läraren se vilka kunskaper eleverna tillgodosett sig.

Redovisningsformer
Diskussioner
Observationer
Bild och form
Interaktioner mellan elever, samt mellan lärare och elev.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: