Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik i samlingarna

Skapad 2019-10-18 07:18 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Språk och matematik i samlingarna

Innehåll

 

SPRÅK OCH MATEMATIK I SAMLINGARNA

 

Vi på Björnen har bestämt att samlingarna ska ha fokus på språk och matematik.

 

Matematik

 

Mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

·         förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

·         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

·         förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

  Syftet:

 

Vi vill att barnen har en bra matematisk grund – förstår matematiska begrepp, kan lösa enklare matematiska problem, inser hur mycket matematik betyder i vardag.

 

Aktiviteter:

 

Vi jobbar med Annika Thisners material ”Matte på burksom i lekens form lär barnen sortera, träna taluppfattning och lära sig grundläggande begrepp som större/mindre, först/sist, framför/bakom osv. Och inte minst viktigt att väcka nyfikenheten och få syn på det roliga i matematiken.

 

Ett annat material är frågespelet ”Se vad jag kan”. Därifrån plockar vi fram de matematiska frågorna om färger, siffror, klockan, taluppfattning, former, lägesord osv.

 

Språk

 

Mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 

·        Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

·         ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

·         intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

  Syftet:

 

Vi vill ge barnen en bra språklig grund innan skolstarten – att barnen får uppfattning om bokstäver, hur ord och meningar och texter bildas. Vi vill utveckla deras ordkförråd och lära de reflektera, utrycka sig själv.

 

Aktiviteter:

 

Högläsning, rim och ramsor, berättande, diskussioner om texter, olika spel som memory med sammansatta ord eller memory med rimord, spelet ”se vad jag kan” där vi plockar fram frågor som gäller språk osv. Pedagoger använder beskrivande språk och undviker korta instruktioner.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: