Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk2 fritidshems värdegrundsarbete

Skapad 2019-10-18 08:24 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på fritidshem
Grundskola F – 5
Att vara en bra kompis är väldigt viktigt, både för dig själv och för andra för att må bra. Det är viktigt att vi kan samarbeta och kunna respektera och visa hänsyn för att vi alla är olika och är bra på olika saker.

Innehåll

 

Lärmål

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas:

 Öka elevernas förmåga i att samarbeta.

Kunna visa respekt och förståelse för andra individer.

Centralt innehåll:

 Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. 

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Konkretisering:

 Eleverna ska kunna samarbeta där alla delaktiga.

Få en förståelse för vad ordet respekt betyder och innebär.

Få en förståelse för allas likheter och olikheter.

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

Vi vill se att eleverna kan lyssna på varandra och delaktighet vid lekar och grupparbeten.

Eleverna ska kunna ta ställning och stå för sina åsikter samt kunna stötta upp andra elevers tankar och idéer.

Eleverna ska bli bättre på att bjuda in andra som inte är med i någon aktivitet/lek

 

Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Filmer om barnkonventionen

Diskussionskort med moraliska frågor/ dilemman

Samtal med eleverna i grupp och enskilt

Samarbetslekar och skapande aktiviteter

Massage

 

 

Tidsram

Temat sker kontinuerligt under hela läsåret.

Fokus fram till onsdagen den 20 November (Barnkonventionens dag)

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: