Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sommarskuggan

Skapad 2019-10-18 08:49 i Lindbergs förskola Varberg
Förskola
Tematiskt arbetssätt kring sommarskuggan!

Innehåll

Avdelningens mål:

Genom det tematiska arbetet vill vi skapa en röd tråd och lustfyllt och meningsfullhet lärande för barnen.

 

Aktivitet/metod

 

 • Experiment - skapa skuggslem
 • Matematik
 • Språkutveckling via bland annat skuggbrev och uppdrag
 • Skapande
 • Värdegrundsarbete
 • Motorik
 • Fantasi, lek och lustfyllt lärande

 

När? Var? Hur? Varför?.

 

Detta läsåret har vi valt att arbeta med sommarskuggan som ett tema på avdelningen då barnen genom lek och samtal visat stort intresse för programmet och figuren. Vi har skapat en handdocka som kommer vara en aktiv figur i verksamheten. Sommarskuggan kommer att ha en brevlåda på avdelningen där vi både kan ta emot och skicka brev med sommarskuggan

 

Aktiviteterna sker i:

 

 • gruppverksamheten
 • på utflykten
 • samverkan tillsammans med vårdnadshavare, sommarskuggan ska följa med barnen hem
 • leken
 • samling
 • genom spontana samtal och planerade aktiviteter under dagen. 

 

Aktiviteterna sker således i både storgrupp och i små grupper.

 

Resultat - hur blev det?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: