👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrift och språk

Skapad 2019-10-18 09:43 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Barnen ska få utforska språk på alla de sätt. Genom fantasi, lek, berättande och skrift knäcka läskoden och förkovra sig i språkets magiska värld.

Innehåll

MÅL

Barnen i denna grupp ska utveckla sin nyfikenhet kring uttrycka sig i tal, skrift och få förståelse för teckens betydelse .

Målkriterier

 • Barnen blir nyfikna på tecken 
 • Barnen vill börja prova att skriva bokstäver och frågar efter frågar efter vad det står i t ex böcker.
 • Barnen använder olika sätt att uttrycka sig på med hjälp av sin fantasi, pennor, papper, berättande och i leken.

AKTIVITETER

Vi ska:

 • Läsa sagor
 • Berätta
 • Låta barnen ta fram egna sagor
 • Leta bokstäver i texter
 • Göra "storböcker" där barnen får jämföra ord de har i handen med ord i en enkel text.
 • Att deras berättelser och det de säger skrivs ner så de ser att de kan förvandlas från ord till tecken.
 • De får lära sig att tala med tecken för att få förståelse för att det finns fler sätt att kommunicera.
 • Låta barnen utforska några bokstäver i taget för att sedan sammanföra dem till ord.
 • Ljuda bokstäver och ord
 • Lära sig vad bokstäverna heter.
 • Utforska nya begrepp
 • Ifrågasätta om allt man läser och ser är sant
 • Använda både digitala hjälpmedel, pennor, böcker, lek, etc.

DOKUMENTATION

 • Anteckna
 • Fotografera
 • Filma
 • Reflektera tillsammans med barnen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18