Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2019-10-18 11:49 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer arbeta med magneter. Vi undersöker hur de fungerar och vad man kan använda dem till.

Innehåll

Vi kommer de följande veckorna att arbeta med magneter.

Vad ska vi lära oss:

 • begrepp (kunna förklara och använda ord som är viktiga inom området)
 • laborera på ett säkert sätt
 • dokumentera laborationerna

Hur ska vi arbeta:

 • lyssna och skriva av från tavlan
 • laborera
 • se film
 • läsa faktatexter

På lektionerna måste vi:

 • vara aktiva genom att svara och ställa frågor, alltid fråga om vi inte förstår.
 • genomföra laborationer enligt instruktionerna.
 • lyssna på andra samt framföra våra egna idéer.

Begrepp vi ska kunna:

materiel, material, metall, stavmagnet, permanentmagnet, repellera, attrahera, magnetfält, kompass, elektron, norrsken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism

Når målen
Behöver träna mer
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan planera och genomföra undersökningar.
Använda utrustningen
Du använder utrustningen på ett korrekt och säkert sätt.
Jämföra resultat och förbättra undersökningarna
Du kan jämföra olika lösningsmetoder och ge förslag som kan förbättra undersökningarna.
Dokumentera undersökningarna
Du kan dokumentera dina undersökningar så att andra kan följa dina tankar.
Fysikaliska samband
Du har grundläggande kunskaper om magneter och deras förmågor.
Upptäckter
Du kan berätta om någon upptäckt/uppfinning som gjorts med magneter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: