👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-10-18 12:26 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Vatten, världens viktigaste resurs!

Innehåll

Vi kommer den närmsta tiden att arbeta med vattenområdet.

Vad ska vi lära oss:

 • begrepp (kunna förklara och använda ord som är viktiga inom detta område)
 • laborera på ett säkert sätt.
 • dokumentera så att andra kan förstå
 • samarbeta i mindre grupper

Hur ska vi arbeta:

 • lyssna och skriva av från tavlan
 • genomföra laborationer
 • samarbeta med klasskamrater
 • dokumentera laborationerna
 • skriftligt/muntligt prov

På lektionerna måste vi:

 • laborera på ett säkert sätt.
 • dokumentera tydligt.
 • delta i samtal.

Begrepp vi ska kunna:

aggregationsformer, fast form, flytande form, gasform, avdunsta, stelna, kondensera, smälta, 100°C, 0°C, atomer, molekyler, kretslopp, ytspänning, lösning, blandning, densitet, sötvatten, grundvatten, lösning och blandning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten

Behöver träna mer
Når målen
Når längre
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar.
Använda utrustningen
Du använder utrustningen på ett korrekt och säkert sätt.
Dokumentera undersökningar
Du kan dokumentera dina undersökningar så att andra kan följa dina tankar.
Luft och vatten, fotosyntes och förbränning
Du har grundläggande kunskaper om vatten och dess förmågor.
Kemiska sammanhang
Du förstår och använder naturvetenskapliga begrepp både muntligt och skriftligt.
Samtala och diskutera
Du deltar i samtal och kan där framföra dina egna åsikter samt lyssna på andras.