Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriskt textiltryck. Åk. 8

Skapad 2019-10-18 12:37 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Textiltryck med hjälp av stämplar som du sedan syr nåt av.
Grundskola 8 Slöjd
Detta arbetsområde är ett samarbete mellan Textilslöjd/Bild. Du får skapa ditt egna högtryck i linoplatta som du sedan trycker på tyg. Detta tyg syr du sedan något av, ex. necessär, tygkasse, gymparyggsäck.

Innehåll

Syfte – förmågor från kursplanen:

 • Att använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Att kombinera former och färger i en bildkomposition.
 • Att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Rita en geometrisk figur.
 • Kalkilera av på linoplattan.
 • Markera vilka ytor som ska sparas.
 • Börja karva! Karva tills att du har fått bort allt du inte vill ha. Tänk även på detaljerna!
 • Rulla på färg! Testa trycka några gånger för att se hur mycket/lite färg du behöver för att det ska bli så bra som möjligt.
 • Välj ut det tryck du tycker bäst om!
 • Gör en planering av vad du vill sy av ditt tryckta tyg.
 • Sy ditt objekt.

Bedömning- dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Att använda olika tekniker, verktyg och material.
 • Att skapa ett objekt av tyget du själv har designat.
 • Att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.
 • Din förmåga att skapa och arbeta kreativt utifrån egna idéer.

 

 • Din känsla för färg och form.
 • Din förmåga att hantera tyg, tråd och symaskin.
 • Att du utvecklar din förmåga att arbeta självständigt och din uthållighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 8 Att göra ditt egna tyg!

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Skapa slöjdföremål!
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap och maskiner.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Inspiration och idéer. Förmåga att visa sin kreativitet!
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att använda slöjdens arbetsprocess som driver arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme och dokumentera arbetsprocessen.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: