Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sashiko-Japanskt broderi.Åk 6

Skapad 2019-10-18 13:05 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Eleven får möjlighet att lära sig brodera Sashiko som är en japansk broderiteknik. Först bestämmer eleven vilket objekt som ska sys så man kan bestämma storleken på broderiet, därefter skapas ett eget mönster ev. kopiering av ett klassiska mönster som sedan överförs på kanvas eller jeanstyg. Motivet broderas och av det unika tyget sys slutligen det planerade objektet.

Innehåll

Vad ska vi göra:

 

Vi kommer att arbeta med  ett japanskt broderi som heter Sashiko. Du väljer att designa ett eget mönster eller låter dig bli inspirerad av de klassiska Sashiko-mönster du finner i pärmarna. 

 

Du kommer att få lära dig:

 

 • Om Japanskt broderi och hur man broderar det.
 • Att använda olika tekniker och material för att färdigställa en produkt.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Vi startar arbetsområdet med att prata om det Japanskt broderiet sashiko och hur vi kan göra.
 • Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.
 • Du arbeta med olika material.
 • Du planerar sitt arbete utifrån egna idéer och skisser.
 • Du kommer att skriva om de du har lärt dig och reflektera över det.
 • Du tolkar slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.
 • Du lär dig brodera sashiko
 • Du syr ett objekt av ditt broderade tyg.

 

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

 

 • Att göra en produkt och lämna in den för bedömning.
 • skriva i en utvärdering om din slöjdprocess och din produkt.

Matriser

Sl
Sashiko åk.6

Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

E
C
A
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: