Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordskorpan Geografi1 Sa18D

Skapad 2019-10-18 13:27 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Geografi
Jordskorpan och dess berggrund är en viktig del av vår livsmiljö. Jordskorpan förändras hela tiden genom endogena och exogena processer. Resultatet ser vi sedan i olika landformer som t ex bergskedjor, dalgångar och slätter.

Innehåll

Momentet handlar om endogena och exogena processer på jorden. Krafter som bygger upp respektive bryter ned landskapet och omformar det över tid. Om olika bergarter, bergartscykeln och geologiska processer. Teoretiska lektioner kommer varvas med uppgifter och praktiska moment, samt interaktiva digitala övningar. Momentet avslutas med ett skriftligt prov.

Resursmapp till PP, uppgifter mm

Planering till veckoplanering för momentet med sidhänvisningar mm

Några användbara länkar om jordens historia och endogena krafter:

http://www.scotese.com/earth.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4
http://dinosaurpictures.org/ancient-earth/#NaN

http://icelandicvolcanos.is/
https://earth.google.com/web/
https://www.learner.org/interactives/dynamicearth/tectonicsmap/

http://www.iris.edu/seismon/

 

 

 

Uppgifter

  • Roslagen runt

  • GPS och Google Earth

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
    Geo  -
  • Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
    Geo  -

Matriser

Geo
Jordskorpan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Geografiska processer och begrepp
Eleven redogör översiktligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven översiktligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven redogör utförligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven utförligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
4. Kartografi
Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. I värderingen drar eleven enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Eleven redogör utförligt för grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen. I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: