Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov

Skapad 2019-10-18 15:05 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola F – 9
Nationella prov.

Innehåll

Gamla nationella prov - öva hemma

Jag har nedan gjort en sammanställning av länkar där det finns gamla nationella prov. Dessa är bra om man innan respektive prov testar att göra hemma. Vi kommer också att träna på några av de gamla proven i skolan. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/gamla-prov-i-grundskolan

 

Svenska

https://www.natprov.nordiska.uu.se/ak6//exempel/

Engelska

https://nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak6_exempeluppg

Matematik

https://www.su.se/primgruppen/matematik/%C3%A5rskurs-6/exempel-ur-tidigare-prov

 

Mer information om nationella proven finns på skolverkets hemsida 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan

Nationella proven i svenska, engelska och matematik. 

Under vecka 2-6 kommer vi i svenska träna och göra gamla nationella prov. 

Här kommer information om nationella proven under våren. Jag vet att jag har informerat om lite tider och vad proven innebär men här nedan är en sammanfattning av vad skolverket säger om nationella proven. 

 

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

 

Provdatum

 

Engelska 

 

Tre delprov

Det nationella provet i engelska i årskurs 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Två av provets delprov ska göras på bestämda datum. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

 

Matematik 

 

Fem delprov

Nationella provet i matematik i årskurs 6 består av fem delprov som prövar de olika förmågorna i kursplanen på olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

 

Svenska 

 

Fem delprov

Det nationella provet i årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet är uppbyggt kring ett tema och består av fem delprov. Fyra av delproven är förlagda till två bestämda provdagar. På varje provdag genomförs två delprov med en längre rast emellan. Det muntliga delprovet ska göras under en provperiod på höstterminen.

 

 

 

 

Läsåret 2019/2020

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

4 nov–13 dec 2019

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

mån 3 feb 2020

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

ons 5 feb 2020

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

4 nov–13 dec 2019

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

14

tis 31 mars 2020

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

14

tors 2 april 2020

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

4 nov–13 dec 2019

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

19

tis 5 maj 2020

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

19

tors 7 maj 2020

60-80 min + 40-60 min

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: