Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-arbete klimathot åk 6

Skapad 2019-10-19 12:05 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Du ska välja ett klimathot som intresserar dig. Sök fakta om det. Skriv faktatexten utifrån de här frågeställningarna, ha frågorna i bakhuvudet vid faktasökning. Vad är det för problem som du vill undersöka, som påverkar klimatet? Hur har problemet uppstått? Är det på något speciellt ställe på jorden, som problemet uppstår på? Hur påverkar problemet vårt klimat? Hur påverkar problemet oss i Sverige? Vad görs lokalt, nationellt och internationellt för att förhindra att problemet kvarstår? Finns det någon organisation som arbetar för att stoppa problemet? Vad har du för tankar om vad som borde göras för att förhindra att problemet kvarstår? Har du något förslag på en ny uppfinning som skulle kunna hjälpa till att förhindra att problemet kvarstår?
Grundskola 5 – 6 Biologi
I media beskrivs olika klimathot som vårt samhälle och vår levnadsstandard bidrar till. Det finns saker att göra lokalt, nationellt och internationellt för att förhindra och stoppa det som hotar vårt klimat.

Innehåll

Arbetsplan NO vecka 35-38

 

 1. Undersöka vad det finns för problem som påverkar klimatet.  Välja ett problem som du vill undersöka mer djupgående. 
 2. Söka fakta på egen hand om ett problem som påverkar vårt klimat t.ex. om klädindustri, skövling av regnskog eller fiskeindustrin.  

Ta hjälp av dessa stödfrågor för att undersöka problemet:

 Vad är det för problem som du vill undersöka, som påverkar klimatet?

 Hur har problemet uppstått?

 Är det på något speciellt ställe på jorden, som problemet uppstår på?

 Hur påverkar problemet vårt klimat?

 Hur påverkar problemet oss i Sverige?

 Vad görs lokalt, nationellt och internationellt för att förhindra att problemet kvarstår?

 Finns det någon organisation som arbetar för att stoppa problemet?

 Vad har du för tankar om vad som borde göras för att förhindra att problemet kvarstår?

 Har du något förslag på en ny uppfinning som skulle kunna hjälpa till att förhindra att problemet kvarstår?

 

Arbetsgång: Söka, samla, sovra, sammanställa och presentera

 

Välj ditt sätt att presentera ditt arbete:

 a.      Redovisa för klassen i filmformat på sin iPad via projektorn, t.ex. pages

 b.      Redovisa för klassen i form av ett bildspel, t.ex. keynote eller powerpoint

 c.      Lämna in skriftligt med bilder till, t.ex. pages, word

 

     Hur du ska utveckla din text och presentation:

 Kompisbedömning- läsa för en kompis och få feedback

 Träna på redovisningen hemma.

 Läsa igenom själv och tänk efter om någon som inte är insatt i ämnet förstår det du berättar.

 Se till att du försöker att besvara frågorna som är i arbetsplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: