Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, instrument & ramsor

Skapad 2019-10-19 12:31 i Östanvindens förskola Östraby Hörby
Förskola
Vi har uppmärksammat att barnen visar stort intresse för sång, ramsor samt musik. Då vi har våra sångsamlingar deltar barnen med stor glädje och iver och de sjunger mer än gärna då de även gör andra aktiviteter.

Innehåll

Nationellt mål: Se nedan.

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi vill ta tillvara, utmana och utveckla barnens intresse för sång, ramsor och musik. Vi, pedagoger ser detta som ett gyllene tillfälle att på ett roligt och utmanande sätt utmana deras språkutveckling, kroppsuppfattning och sina motoriska färdigheter samt sina musikaliska förmågor.

Innehåll:

 Följande aktiviteter är planerat för detta tema:

 

 • Sjunga sånger om de gosedjur/figurer som finns i vår sångpåse. Sångerna och ramsorna kommer till viss dela att tolkas via TAKK - tecken som stöd.
 • Spela med de instrument som vi har på förskolan (maracas, trumma, kastanjetter, triangel, bjällror, "gurka", bygelgitarr).
 • Sjunga rörelsesånger om kroppen.
 • Använda oss av roliga ramsor.
 • Hitta roliga och inspirerande musikklipp på Youtube. 
 • Fortsätta med att låta baren lyssna på avslappningsmusik (klassisk- och barnmusik) vid vilan.
 • Lära ut olika sånglekar

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: