Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA Grund 1 P5 10 veckor

Skapad 2019-10-20 10:50 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I den här kursen kommer vi att använda oss av boken SamSpråk 2 kap 1-2. Vi kommer att öva läsa olika typer av texter och se vad de vill förmedla, vi kommer att öva skriva texter och träna på att använda skiljetecken, kamratrespons och att förmedla åsikter. Vi kommer även att öva på muntliga presentationer. Kursen kommer även knyta an till kultur i Norrtälje. Kursen avslutas med en muntlig presentation, läs- och hörförståelsedel, skrivuppgift och ett grammatikprov.

Innehåll

 

Tarras, L & Bernhardtson, E (2008). Samspråk 2 – Om livet i Sverige. Sanoma utbildning

Textbok och övningsbok

 

 Bra stöd för övning av grammatik:

 

Varför säger man så?

 

http://svenska2.oer.folkbildning.net/index.html%3Fp=5.html

 

 

 

Textbok och övningsbok

Tove

Måndag 13-15

Torsdag 9-12

 

Kultur i Norrtälje: Pythagoras

Barbro

Måndag: 9-12

Texter, Film, Rundvandring och Studiebesök

 

 

Vecka

Lektioner/tema

Pythagoras

Läxa

Grammatik

UNIKUM – respons

övningsbok

42

 

Kap 1: Vuxna och barn

 

Modern familj s. 10-17

 

 

Skrivuppgift

Ordkunskap

Substantiv

Direkt och indirekt tal

Insändare

 

Övn.bok s. 4-5

43

Kap 1: Vuxna och barn

Modern familj s. 10-17

 

Jag har vuxit som människa s. 18-20

 

 

Direkt och indirekt tal

 

Substantiv

 

Adjektiv

Adjektiv

Insändare

 

 

44

Kap 1: Vuxna och barn

 

Från partners till gifta s. 21-23

 

Mitt lilla barn s. 24-26

 

 

Hemstudier:

Se filmen

Gör en sammanfattning

Hemstudier

Arbeta i textboken s. 21-26 och övningsboken s. 7 (uppg. 5) - 9 (uppg. 8)

Ordkunskap:

Substantiv

Adjektiv

Verb

Sammanfattning film

 

INFO:LÄRLOGG

45

Kap 1: Vuxna och barn

 

Amerika breven s. 27-31

 

Att skilja sig och gå vidare s. 28-29

  Studiebesök

Skrivuppgift

Textstruktur

 

Ordkunskap

Brev

46

Kap 1: Vuxna och barn

 

Bris – barnens rätt i samhället s. 32-34

 

 

 

 

Ordkunskap

Pronomen

Prepositioner

Direkt och indiekt tal

 

 

47

Kap 2: Boende och miljö

Om hundra år s. 42-44

Snurra min jord s. 46-49

 

Vikarie måndag

Läsa texter

Öva återberätta text.

Ordkunskap

Textstruktur

Text: Min jord s. 46

48

Kap 2: Boende och miljö

 Vatten på väg s. 50-51

Röster om tystnad s. 52-54

 

 

Insändare

Ordkunskap (argumentera)

 

Repetera insändare

Insändare: s. 53

Vad tycker du är en bra ljudmiljö?

49

Kap 2: Boende och miljö

Vem äger alla husen? S. 55-56

Jag har en stor resväska s. 57-60

 

 

 

Adjektiv

Ordföljd vid frågor.

 

 

 

50

Kap 2: Boende och miljö

 Jag har en stor resväska s. 57-60

Kiruna – staden som ska flyttas s. 61-65

Ensamhetens tankar s. 66-67

 

 

Ordkunskap

Förkortningar

Textstruktur

Adjektiv

 

Annons s. 60

51

Slutprov delkurs 1

 

 

 

 

 

 

Måndag: muntligt  Torsdag: skriftligt  

             

 

 

 

Uppgifter

  • Pythagorasfilm

  • Pythagorasfilm

  • Brev

  • Brev

  • Insändare

  • Slutprov grund 1 SVA

Matriser

SvA
SvA Grund 1 P5 10 veckor slutprov

Slutprov grund 1 SVA

F
E
D
C
B
A
Grammatik
0-29
30-37
37,5-43
43,5-49
49,5-55
55,5-61
Muntligt
Når ej målen
Du kan med ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med ett relativt väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med ett väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Du använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Skriv
Når ej målen
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Helhetsbedömning
F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: