Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankaret. Planering Hjärtrud (Känslor) v. 40-43 2019

Skapad 2019-10-20 16:42 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tema känslor. 😬😤😢😀

Innehåll

Planering Hjärtrud v. 40-43

Syfte

Syftet är att skapa en god gemenskap i gruppen, att varje barn ska känna sig sedd och delaktig. Vi vill att varje barn ska kunna sätta ord på sina känslor och vara lyhörd inför sina kompisars känslor.

Genomförande av undervisning

Varje måndag samlas vi utanför samlingsrummet för att hälsa på varandra. Det finns olika sätt att hälsa men det viktiga är att vi säger "hej" eller "god morgon" och har ögonkontakt Syftet med det är att alla ska känna sig bekräftade och att samla hela gruppen. Hjärtruds hus brukar vi använda som ett "magiskt" verktyg som barnen tycker är spännande. När vi tänder lampan så vet barnen att Hjärtrud har fått post och då brukar någon av barnen få öppna huset. I huset ligger sedan innehållet för aktiviteten.

Vi vill arbeta på olika sätt för att barnen också lär sig på olika sätt. Vi kommer bland annat lyfta olika dilemman i leksituationer. Vi kommer prata om känslor där vi använder oss av ett hjärta som ett verktyg för den som har ordet. Vi tänker att det finns olika sätt som t.ex. teater, böcker, filmer, dockor etc. för att illustrera vad vi pratar om. Det är viktigt att vi arbetar bildligt och inte bara pratar kring det.  

Vi vill skapa tid för återkoppling där vi med hjälp av öppna frågor får höra barnens tankar kring aktiviteten och vidare funderingar kring ämnet som diskuterats. Vi tänker återkoppla/reflektera i mindre grupper. 

Planeringen gäller för alla barn på Ankaret både i helgrupp och i halvgrupp. Vi pedagoger delar på ansvaret olika veckor, vi roterar eftersom vi också roterar att gå på veckomöte på måndagar. 

Mål

Målet med undervisningen är att öka medvetenheten och förståelse för varandras känslor och hur de påverkar oss. Hur vi på bästa sätt kan hjälpa någon som befinner sig i en känsla den inte vill vara i.

 

Måndag Hjärtrud 30/9 - Känslan ARG. Sosso ansvarar. Handdockan Kajsa berättar om en gång då hon fick sina skor upphissade i flaggstången. Hon blev så arg på barnen som hade tagit hennes skor. Kajsa berättar hur hon reagerade och kände i kroppen då hon blev arg på dem. Vi delar in oss i mindre grupper (bordsvis) och har diskussioner kring ämnet.

  
Måndag Hjärtrud 7/10 - Känslan RÄDD. Sanna ansvarar. Vi ska läsa en saga om Spöket Laban. Vi har tänkt släcka ner belysningen i rummet och använda en ficklampa för spänningseffekt. Vi diskuterar boken och känslan rädd. 


Måndag Hjärtrud 14/10 - Känslan LEDSEN. Erik ansvarar. Hjärtrud vill leka med Krea-Tiva och Räkne-Reza men får inte. Då blir Hjärtrud ledsen. Hur ser man när någon är ledsen? Vad kan man göra för att hjälpa den? Vi diskuterar bordsvis frågor kring känslan ledsen.


Måndag Hjärtrud 21/10 - Känslan GLAD. Sosso ansvarar.
Vi tittar på film genom QR-kod som handlar om känslan glad, vi kommer även att titta på några glada barn för att förstärka känslan glad hos alla. Alla kommer att få en smiley, på baksidan av bilden kommer vi skriva ner barnens reflektioner kring känslan glad. Vi delar in oss i mindre grupper och har diskussioner kring ämnet.

Måndag Hjärtrud Höstlov. Reflektion- och dokumentationsvecka.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: